ღ♥سید چاسب فـاضــلـی ღ♥
ღ°•.♣♠aв ο ♪§ǻмi♪ ℓσν℮♣♠.•°ღ  

كدوها  Cucurbita pepo 

  ازخانواده Cucurbitaceae 

 نام انگلیسی  Squash / pumpkin

دوجنس تحت عنوان كدوها نام گذاري مي شوند.

1-  Cucurbita

2- Langenaria داراي يك گونه به نام L.siceraria كدوي قلياني می باشد.

منشا اصلي آن ها آفريقا است. بعضي معتقدند كه منشا جنس cucurbita آمريكاي شمالي و منشا جنس Langenaria آفريقا است.

1- C.pepo كدو خورشتي یا مسمایی یا کدوی تابستانه رنگ میوه آن سبز روشن یا تیره و راه راه است. طول میوه 15 تا 30 سانتی متر و قطر آن 4 تا 5 سانتی متر است.رنگ گوشت میوه سفید رنگ است.

2- C.maxima كدو تنبل: میوه به رنگ سفید، زرد، خاکستری و رنگ های مابین می باشد. میوه گرد و کروی بوده و وزن آن به 50 کیلو ممکن است برسد. رنگ گوشت میوه آن سفید یا زرد است.

3- C.Moschata كدو حلوايي: رنگ میوه آن سفید یا زرد و وزن آن 10 تا 15 کیلوگرم می باشد.رنگ گوشت میوه سفید تا زرد می باشد.

كدوها گياهاني يكساله، يكپايه و خزنده هستند. از محصولات فصل گرم و حساس به گرما می باشند. حداقل دما براي جوانه زني بذر 0C 14 است. نياز آبي بالايي دارند. در اكثر خاكها قابل كشت می باشند. PH حدود 5/7-5/5 مناسبتر است.

چند ماه قبل از كاشت حدود ton 40-25 كود دامي پوسيده در هر هكتار استفاده مي شود. kg 150-100، پتاس 100-50 فسفر و kg 100-75 ازت به صورت سرك استفاده می شود.

كشت آن مشابه با خيار است ولي فاصله بين رديفها و بوته ها بيشتر است. در ارقام پاكوتاه فاصله دو رديف 5/1 متر و ارقام پا بلند حدود 5/2 متر و فاصله روی رديف حدود cm 50 است. ميزان بذر مصرفي حدود kg 7 براي كدوي خورشي می باشد.

برداشت آن مانند خيار در مرحله نابالغي صورت مي گيرد و شاخص برداشت اندازه میوه می باشد.

 

 سید چاسب فاضلی-ابوسامی

[ یکشنبه هشتم اسفند 1389 ] [ 0:48 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

طالبي cucumis melo var. riticulatus از خانواده Cucurbitaceae نام انگلیسی Cantalup

ميوه گرد به رنگ هاي زرد، سبز، مشبك، اغلب داراي خطوط عمودي هستند درصد قند كمتر از خربزه می باشد. واريته هاي سبز رنگ شيرين تر هستند. برگ ها كوچكتر و روشن تر از خربزه می باشند. شرايط كوددهي و آب و هوايي شبيه خربزه است. به خاطر اينكه رشد بوته ها كمتر است فواصل رديف حدود 3-5/1 متر در نظرگرفته مي شود. فاصله بين بوته ها cm30 است. نياز به هرس و تراش ندارد. اگر اندازه ميوه مهم باشد مي توان عمل تنك ميوه را انجام داد. از ارقام مهم در ايران گرمك می باشد. از ديگر ارقام سمسوري ورامين است که سبز رنگ و خط دار می باشد.

دستنبو var.dudiam

شكل بوته، توليد گل و ميوه شبيه خربزه و طالبي است. برگ ها كوچكتر، ميوه داراي پوست صاف، رنگ ميوه زرد آجري می باشد. بافت گوشت حد واسط بين خربزه و طالبي می باشد.

كشت و كار صنعتي ندارد.

خيار چمبر  var.Flexasus

وزن آن گاهي تا kg3 هم مي رسد. بازار پسندي خوبي ندارد. قند آن پايين است.

خربزه طالبي var.cantalupensis

حد واسط خربزه و طالبي داراي خطوط عمودي است.

خيار Cucumis sativus از خانواده Cucurbitaceae نام انگلیسی Cucumber

بومي مناطق گرم آسيا و يا آفريقا می باشد. گياهي يكساله است اين جنس داراي حدود 30 گونه است.

1- C.anguria ميوه هايي توليد مي كند كه كوچك و داراي برجستگي در سطح ميوه است. بيشتر مصرف فرآوري دارد. خیار مانند ساير گونه هاي اين خانواده گل هاي تك جنس و ساقه هاي خزنده با طول چند متر توليد مي كند. معمولا تعداد گل هاي نر از ماده بيشتر است و نرها زودتر ظاهر مي شوند. خيارهاي گلخانه اي فقط گل هاي ماه عقيم توليد مي كنند. داراي ريشه هاي متوسط تا عمق حداكثر cm80 است. از نظر رنگ ميوه و شكل مختلف است.

تلخي ميوه تا حدودي زيادي ژنتيكي است در ميوه ها يك پيش ماده اي به نام Aglycone هست كه اگر گياه تحت تنش قرار گيرد به كوكوربيتاسين تبديل مي شود. محل تجمع بيشتر در نزديك دم ميوه است. اين ماده فقط در ميوه و ريشه تجمع مي يابد. نيازمند آب و هواي گرم است. در دماهاي نزديك به صفر به شدت صدمه مي بيند. در پايينتر از 0C 10 رشد متوقف مي شود پايين ترين دما براي جوانه زني بذر 0C  12 است. دماهاي بالاتر از 30 درجه مناسب نيست.

كوددهي

30-20 تن كود دامي در هكتار سه يا چهار ماه قبل از كشت بايد به همراه kg 80-60 فسفر، kg 120-90 پتاس در خاك اضافه گردد. kg 80-60 ازت به صورت سرك در 2 يا 3 مرحله مصرف مي شود.

كشت و كار

كشت آن به صورت مستقيم صورت مي گيرد به خاطر اينكه ريشه هاي آن حساس به جا به جايي است. در كشت سنتي به صورت كپه كاري در بالاي داغ آب به روش جوي و پشته كشت مي شد. فواصل جوي تا cm150-120 است و فواصل بين رديف cm30-25 اما امروزه از گلدان هاي فيبري جهت كاشت بذر استفاده مي شود.

سپس گلدان ها به زمين اصلي منتقل مي شود. مزيت اين روش صرفه جويي در مصرف بذر و عدم نياز به تنك كردن بوته ها است. در حين داشت تنك كردن بوته ها و هدايت آن ها به روي پشته ها با خاك دادن پاي بوته در سمت جوي مبارزه با آفات و بيماريها و علفهاي هرز انجام مي گيرد.

برداشت

در مرحله نارس حدود 70-50 روز پس از كاشت بذر صورت مي گيرد. برداشت آن تدريجي است. آفات مهم شته، كنه، مينوز است. از بيماري هاي عمده سفيدك سطحي و داخلي و بوته ميري می باشد.

سید چاسب فاضلی-ابوسامی

[ یکشنبه هشتم اسفند 1389 ] [ 0:43 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

خربزه Cucumis melo var. inodrus

  از خانواده Cucurbitace

نام انگلیسی Melon

بومي آسيا و فلات ايران است. يكساله، علفي و خزنده می باشد. داراي ساقه هاي طويلي است كه به چند متر مي رسد. برگ هاي متناوب و درشت دارد، گياه تك پايه البته در بعضي مواقع گل هاي كامل هم در آن ايجاد مي شود. گل ها دگرگشن، گل هاي نر زودتر بوجود مي آيند. در شرايط گرم و مرطوب هم قابل كشت است. ولي در اين آب و هوا طعم مطلوبي ندارد و شيرين نمي شود. نيازمند تابستان هاي گرم و خشك است و همچنين طول فصل رشد بايد طولاني باشد. حداقل چهار ماه نیاز است که میوه به مرحله رسیدن برسد. كمترين دما براي پرورش آن 0C  15-12 است. دماي مناسب بين 0C 35-25 می باشد. درخاك هاي شور و در كشت ديم عملكرد پايينتر ولي ميوه ها شيرين تر هستند. كودهاي مورد استفاده ton 30-20 كود دامي يك دوره قبل ازكشت به خاك اضافه مي شود. همچنين kg 80-60 فسفر kg 150-100پتاسيم و ازت kg 100-80 بعد از كشت به صورت سرك در چند نوبت به مزرعه اضافه مي شود.

كشت و كار

به دو صورت آبي و ديم كشت مي شود. در كشت آبي به دو روش كشت قديمي و كشت جديد كشت و كار مي شود. در گذشته عمق جوي cm50 و عرض آن cm70-60 و فاصله مركزي جوي با جوي بعدي حدود 4 متر بوده است. عمق كاشت بذر cm 5-3 مي باشد. فاصله روي رديف 5-3 متر و فاصله بين بوته ها cm70-50 معمولا در هر دو طرف جوي كشت مي شود.

 امروزه جوي هايي با عمق  cm25 و عرض cm20 با فواصل m2 ايجاد مي كنند و سپس دربالاي محل داغ آب كشت انجام مي شود. اين روش داراي تراكم بيشتري است. پس شيوع آفات و بيماريها نيز بيشتر است. چون جزء سبزي هاي غير نشايی است امروزه آنها را در گلدان هاي كاغذي حدود 2 ماه قبل از مناسب شدن فصل كاشت درگلخانه كشت و پس از مناسب شدن شرايط به محل اصلي انتقال مي دهند. حساس به تكان خوردن ريشه است.

چند نكته در مرحله داشت محصول بايد رعايت كرد.

1- آبياري: نوسانات آبياري اگر چه باعث كاهش رشد مي شوند، مي تواند باعث ترك خوردگي ميوه ها نيز شوند. آبياري بيش از حد باعث كاهش قند مي شود. در كشت هايي كه فاصله رديف ها زياد است و خاك نيمه سنگين، هر 12-10 روز يكبار آبياري صورت مي گيرد. در خاك هاي سبك هر 8-6 روز يكبار آبياري صورت مي گيرد.

2- تنك كردن در كشت هاي قديمي كه كشت به صورت كپه اي انجام شده در مرحله 2 يا 3 برگي يك بوته نگهداري شده و بقيه حذف مي شوند.

3- هرس: يكي از معايب كشت خربزه هزينه بالايي هرس آن است به اين صورت كه وقتي بوته رشد كرد و توليد دو ساقه فرعی كرد اين هرس انجام مي شود و بعد از ساقه های فرعی ساقه اصلی حذف می شود و تا برگ هفتم هر ساقه فرعی، ساقه هاي فرعي ثانويه كه روي ساقه هاي فرعي تشكيل شده حذف مي شوند.

4- تراش خربزه در اين عمليات تمام ساقه هاي فرعي ثانويه، تمام گلهاي نر و ماده و تمام ميوه هاي تشكيل شده قبل از برگ هفتم را حذف مي كنند. گلها و ميوه هاي بعدي پس از اين ميوه را حذف مي كنيم و معمولا روي هر بوته 2 ميوه نگه داي مي شود. حذف نهايي گلها و ميوه ها در مرحله اي كه ميوه قابل نگه داري به 2تا 3 سانتيمتر رسید انجام مي شود. در صورتي كه عمليات هرس و تراش صورت نگيرد 20-10 ميوه ممكن است روي يك بوته تشكيل شود.

حذف گل ها و انتخاب گل هفتم در ساقه هاي فرعي که همزمان با اين كار ميوه هايي كه قرار است نگه داري شدند براي جلوگيري از حمله مگس خربزه با خاك پوشش داده مي شوند. براي اين كار ميوه اي كه هنوز سالم است برگ ها را دور آن پيچيده و زير خاك قرار مي دهند. خاك دهي را تا مرحله اي انجام مي دهند كه پوست ميوه ضخيم شده و خطوط روي ميوه ظاهر شود. البته در كشت هاي جديد مبارزه با سموم شيميايي صورت مي گيرد.

برداشت

چون يك سبزي نافراز گرا است حتما بايد در مرحله قابل مصرف برداشت شود. در واقع يكي از شاخص هاي برداشت TSS است يا درصد مواد جامد قابل حل در ميوه ( قند)

يك سري از علائم ظاهري رسيدن عبارتند از:

 1- اينكه در ناحيه نزديك به دمگل ميوه ترك هايي ايجاد مي گيرد.

2- خشك شدن نزديكترين پيچك به دم ميوه

3- برجسته شدن خطوط روي پوست

4- نرم شدن نوك ميوه

در صورتيكه در موقع رسيدن برداشت نشود بافت گوشت خراب مي شود. از مهمترين ارقام خارجي Golden buty و Hony dwe  و ارقام ايراني خاتوني مشهد، زرد ايوانكي، گرگاب اصفهان ( شيرين ترين) گرد و سبز هستند.

از بيماريهاي مهم بوته ميري و سفيدك سطحي است. از آفات مهم مگس خربزه شته ها و
 كنه ها می باشد.

 

سید چاسب فاضلی-ابوسامی

[ یکشنبه هشتم اسفند 1389 ] [ 0:34 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

هندوانه       Citrullus  vulgaris

از خانواده Cucurbitacea

 نام انگلیسی Watermelon

منشا اوليه آن آفريقا يا هندوستان است. در سال هاي 1600 از مركز پيدايش به آمريكا و اروپا انتقال يافته است. از هندوستان وارد ايران شده است. گونه C.colosynthis هندوانه ابوجهل می باشد که بعضي ها معتقد هستند كه منشا اوليه هندوانه اين گونه بوده است. داراي گوشت سفت می باشد جهت استفاده بايد پخته شود. در بعضی منابع نام علمی هندانه را گونه C.Citroides    ذکر کرده اند. گياهي يكساله علفي و خزنده است و طول ساقه ها به چند متر هم مي رسد. برگ ها قلبي شكل داراي بريدگي، گياه تك پايه، تعداد گل هاي نراز ماده بيشتر است. در بعضي از آنها به جاي گل نر و ماده گلهاي نر و كامل ایجاد می شود..

هورمون جيبرلين باعث توليد گل نر بيشتر و هورمون اكسين باعث توليد گل ماده بيشتر در گیاهان این خانواده می شود. داراي تنوع زيادي از لحاظ شكل ميوه، رنگ گوشت و تعداد بذر موجود در ميوه است. هندوانه هاي تريپلوئيد بدون بذر( n3 كروموزومي) با كاشت بذر آنها گياه رشد كرده و ميوه مي دهد ولي قادر به توليد بذر نيست.

كشت وكار

نيازمند دماي بالا می باشد و مقاومت زيادي به گرما دارد. فصل رشد طولاني حدود چهارماه می خواهد. نيازمند تابستان هاي گرم وخشك است. در مناطقی با تابستان هاي مرطوب ميوه شيرين نمي شود. در مناطقي با فصل رشد كوتاه از ارقام زودرس با دوره رشد 80 يا 70 روز استفاده مي شود. نيازمند خاك هاي عميق است. PH مناسب 7-6 مي باشد. قبل از كاشت 40 تا 30 تن كود دامي در هكتار استفاده مي شود و در طول دوره رشد kg 120-100 ازت خالص درچند مرحله به صورت سرك استفاده مي شود. فسفر kg 100-80 ، پتاسيم kg 150-100 حدودا چهار يا پنج ماه قبل از كشت به خاك اضافه مي شود.

به دو روش قديمي و جديد كشت مي شود. در روش قديمي فاصله بين رديف ها حدود چهارمتر هم مي رسد و فاصله بين بوته ها حدود يك متر و در روش جديد فاصله بين بوته ها كمتر مي شود.

درگذشته به صورت كپه اي كشت مي شده اما امروزه بذر را در گلدانهاي فيبري كاشته و نشاء حاصله را به زمين اصلي انتقال مي دهند.

در كشت سنتي 5-3 بذر را به صورت كپه اي كشت مي كنند و بعد از اين كه گياه 5-3 برگي شد يكی را نگه داشته بقيه را قيچي مي كنند.

حداقل دما براي جوانه زني بذر 0C 20- 15می باشد. عمق كاشت بذر معمولا cm5-3 ، بذر مصرفي kg 3-2 در هكتار می باشد. در روش كاشت درگلدان بذر كمتري مصرف مي شود.

آبياري بايد منظم و كافي باشد. تنش آبي باعث تشديد پوسيدگي گلگاه مي شود كه در اثر كمبود كلسيم رخ مي دهد. در بعضي از مناطق هر 12-10 روز يكبار در خاكهاي سبك تر هر 8-6 روز آبياري صورت مي گيرد. درتنك ميوه انتخاب ميوه هاي قوي تر توسط خود بوته انجام مي شود و خود هندوانه ريزش گل دارد. معمولا دو يا سه ميوه كه شروع به رشد كرد بقيه اجازه رشد پيدا نمي كنند. اگر اندازه ميوه مهم نباشد تا 5 ميوه ممكن است نگه داري شود.

برداشت

چون يك ميوه نافرازگرا است بايد در مرحله رسيده كامل برداشت شود و گرنه شيرين
نمي شود اگر دير برداشت شود بافت ميوه تخريب مي شود.

علائم برداشت و رسيدن يكي خشك شدن پيچك نزديك دم ميوه، با ضربه زدن به ميوه، ميوه هايي كه صداي بم مي دهند رسيده هستند و آنهايي كه صداي نازك دارند نارس هستند.

در ميوه قسمتهايي كه روي سطح خاك است زرد است و يكي ديگر از علائم فشار دادن ميوه بين دو دست است اگر داخل صداي شكستن دارد رسيده است. دارای واریته های متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از

هنداونه هاي معمولي وقتي مي رسند رنگ پوست روشن تر مي شود. واریته هنداونه هاي گرد  وقتی می رسند سطح پوست برجسته مي شود.

ارقام خارجی مورد كشت و كار در ايران

 charlenston Gary ( معمولی یا سبز مایل به سفید و کشیده) و Fair Fax ( کشیده خط دار)،  )Dixia Queen گرد خط دار)،Chilian Black ( کشیده سبز تیره)می باشند

از آفات مهم شته و كنه، بيماري های مهم سفيدك سطحی و بوته ميري می باشد.

براي بازارهاي محلي از ارقام پوست نازك استفاده مي شود. براي بازارهاي دوردست از ارقام پوست ضخیم استفاده مي شود.

سید چاسب فاضلی -ابوسامی

[ یکشنبه هشتم اسفند 1389 ] [ 0:23 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

بادمجان Solanum melongena

از خانواده Solanaceae

نام انگلیسیEggeplant, Aubergins

بومي آسيا و چين مي باشد. گياهي يكساله و روز خنثي است. در مناطق گرم قابليت تبديل شدن به بوته چند ساله را دارد. بوته آن قوي تر از گوجه فرنگي می باشد اما ارتفاع آن كمتر از گوجه فرنگي است. در بعضي از ارقام ارتفاع به يك متر مي رسد. ريشه ها سطحي تر از گوجه فرنگي می باشد و تا عمق 90-80 نفوذ می کند. برگ ها پهن و در سطح زيرين خاردار هستند. گلها خود گشن و میوه سته می باشد. دارای واریته های زیر می باشد.

Var.serpintinum  بادمجان قلمی

قطر ميوه حدود cm 5/2 و طول ميوه بين cm 19-35  می باشد.

بادمجان معمولي یا آمریکایی Var.esculentum

طول ميوه كم اما از عرض آن بيشتر است.

بادمجان پاكوتاه Var.depressum داراي ميوه هاي كوچك گلابي شكل، بوته كوتاه و كم رشد می باشد. چون محصول زودرسي است در مناطقي با فصل رشد كوتاه كاشته مي شود.

كشت و كار

داراي نياز دمايي بالا و از گوجه فرنگي و فلفل به سرما حساس تر است. دماي مناسب روزانه بالار از 0C 30، دماي شب 0C 26-20 می باشد.

نيازمند خاك هاي عميق و حاصلخيز می باشد. PH مناسب بين 6-5 و نيازهاي كودي آن شبيه گوجه فرنگي می باشد. يك دوره قبل از كشت حدود ton30 كود دامي به خاك اضافه مي شود. مدت نگه داشتن نشاء در خزانه بين 10-8 هفته است. مقدار بذر مورد نياز براي تهيه نشاء يك هكتار gr 600-400 می باشد. در مناطق گرم در پاييز كشت مي شود.

 در مناطق داراي زمستان هاي سرد خزانه آن در اواخر اسفند احداث مي شود و دو ماه بعد نشاء قابل انتقال است. به صورت جوي و پشته كشت مي شود. فاصله بين پشته ها cm 100-70 و فاصله بين بوته ها روي هر پشته 35-30 می باشد.

در ارقامی که پا بلند هستند ممكن است فاصله بين پشته ها تا cm120 و بين بوته ها روي رديف تا cm60 باشد. گيرايي ريشه در هنگام انتقال نشاء كمتر از گوجه فرنگي است بنابراين توصيه مي شود در زمان انتقال مقداری خاک همراه ریشه نشاء باشد.

چنانچه ميوه دير برداشت شود باعث مي شود كه بذر رسيده و مواد تلخ توسط بذر و ميوه ترشح مي شود و ميوه تلخ شود. شاخص برداشت اندازه ميوه مي باشد. از آفات آن مهم شته، كنه، سفيدك می باشد. از بیماریهای عمده پزمردگی ورتیسیلومی و فوزاریومی می باشد.

خانواده كدوئيان: Cucurbitaceae

 این خانواده داراي حدود 110 جنس و 640 گونه است که اكثر آنها Vine crops(خزنده) و هم چنين پيچك دار هستند و برگ ها دارای بریدگی های زیادی می باشند. هم چنين اغلب آنها تك پايه و داراي گل هاي تك جنس هستند. ميوه آنها اغلب سته پوست سختPepo))است. گیاهان این تیره به سرما بسیار حساس هستند.

سید چاسب فاضلی-ابوسامی

[ یکشنبه هشتم اسفند 1389 ] [ 0:14 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

فلفل سبز يا دلمه اي Capsicum annuum

از خانواده Solanaceae

نام انگلیسیGreen pepper sweet pepper  

بومي آمريكاي جنوبي و مركزي می باشد.

فلفل دلمه اي جز واريته var.grossum است. در جنس Capsicum 5 گونه شناسايي شده است.

1- C.annuum

2- C.Frutescens

3- C.sienense

4- C.baccatum

5- C.pubescens

تمام فلفل هاي خوراكي از دو گونه  C.annuumو C.Frutescens است. هم فلفل هايي كه گل های سفيد و منفرد دارند جزء گونهannuum  هستند.

آنهايي كه گلهايشان متمايل به سبز يا متمايل به زرد هستند و به صورت دستجات چند تايي كنار هم قرار مي گيرند جزء گونه Frutescens هستند.

در بعضي منابع همه فلف هاي شيرين را جزء گونه ي annuum و همه فلفل هايي تند را جزء گونه Frutescens مي دانند. در اغلب منابع فلفل جزء گونه annuum آورده شده است.

گياهي يكساله است که ارتفاع ساقه در هواي آزاد به cm75 و در گلخانه بيشتر می شود. به دوره نوري حساس نيست. پس از 10 تا 12 برگ گل مي دهد. ميوه سته و وزن آن به حدود gr130-100 می رسد.

ميوه در مرحله نارس سبز است و در مرحله رسيده قرمز رنگ است. رنگ قرمز آن بدليل وجود کاپسانتین, گزانتين و كريپتوگزانتين است. ريشه هاي ايجاد شده از بذر راست و نسبتا قوي می باشند. حداكثر رشد ريشه cm 70-60 است. ميزان بالايي ويتامين A و C دارد. تندي آن به خاطر وجود capsicin يا كاپساسين می باشد. در فلفل دلمه اي يا شيرين ژن توليد اين ماده حذف شده است.

شرايط كاشت و كار شبيه گوجه فرنگي می باشد با اين تفاوت كه نياز دمايي بالاتري دارد. مقاوم به گرما و حساس به سرما می باشد. دماي مناسب برای حداکثر رشد 0C 35-15 است.

دماي بالاتر از 0C 35 همراه با خشكي هوا باعث ريزش گل و سوختگي ميوه مي شود. دماي پايين تر از 0C  13 تشكيل گل و ميوه را مختل مي كند. در انواع خاك ها قابل كشت است. 5/7 – 5 PH  برای آن مناسب است.

حساس به شوري مي باشد. از سبزي هاي مهم نشايي است. جوانه زني بذرها طولاني حدود 15 روز طول مي كشد تا بذرها جوانه بزنند. بذرهاقبل از كشت 2-1 روز در آب خيسانده مي شوند. دماي مناسب برای جوانه زني بذر حدود 0C 25 است.

مدت زمان پرورش نشاء در خزانه 10-7 هفته می باشد. مقدار بذر براي يك هكتار درحالت خزانه كاري 900-500 گرم است. فواصل كشت بين رديف 100-50 و روي رديفcm  10-20 است. مراحل داشت شبيه گوجه فرنگي می باشد.

 

برداشت

 10-6 هفته پس از نشاء كاري برداشت شروع مي شود. از تشكيل گل تا شروع برداشت ميوه 6-4 هفته طول مي كشد. شاخص برداشت رنگ و اندازه ميوه مي باشد. برداشت به صورت تدريجي مي باشد. به مدت چند هفته در رطوبت 90% و دماي 0C  8-5 قابل نگهداري است.

سید چاسب فاضلی-ابوسامی

[ یکشنبه هشتم اسفند 1389 ] [ 0:10 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

گوجه فرنگي Lycopersicun esculentum

از خانواده Solonaceae 

 نام انگلیسی Tomato

 از گياهان شناخته شده در سطح دنيا است و جز سه سبزي اول از نظر سطح زير كشت در جهان است. منشا آن آمريكاي جنوبي است. از سال 1596 از آمريكا به اروپا منتقل شد. سابقه كشت آن در ايران 150 سال است. گياهي يكساله ولي در شرايط گرم به صورت يك گياه دائمي و چند ساله قادر به رشد است.

واريته هاي متنوعي وجود دارد كه از نظر شكل ميوه تقسيم بندي مي شوند.

1- var. Crasiform   آلبالويي شكل

2- var. Oviform تخم مرغي شكل

3- var. peryform گلابي شكل

4- var. validum   ساقه ايستاده

5- var. Commun معمولي

اگر بذر را مستقيم كشت كنيم توليد ريشه های قوي و عمودي مي كند ولي نشاء كاري باعث قطع ريشه اصلي و توليد ريشه هاي افشان مي شود. عمق ريشه تا cm150 هم مي رسد. ساقه گرد و كرك دار به تدريج با افزايش سن زاويه دار شده و كرك از بين مي رود.

ارقام از لحاظ عادت رشدي به سه دسته تقسيم مي شوند.

1- ارقام محدود     Diterminate

ارقام نيمه محدود Sime – Diterminate

ارقام نامحدود   Inditerminate

در حالت محدود وقتي ساقه رشد كرد به يك خوشه گل ختم مي شود و ساقه قادر به رشد نيست. براي ادامه رشد ساقه اي كه كنار خوشه ي گل است رشد كرده و مجددا توليد
خوشه ي گل مي كند. معمولا هر ساقه پس از سه برگ توليد خوشه ي گل مي كند. در حالت نيمه محدود در اين ارقام محدوديت انتهايي ديرتر اتفاق مي افتد و طول شاخه بيشتر است.

در حالت نامحدود رشد محدوديتي ندارد و رشد رويشي و زايشي به طور توام ادامه مي يابد. برگ ها درشت با شكافهاي عميق هستند, گلها كامل, خوشه اي با رنگ زرد, تعداد گل متغير تعداد خوشه بسته به نوع گياه تا 100 تا نيز مي رسد. ميوه سته داراي 5-2 حجره, بذر به قطر 3-2 ميليمتر, ميوه داراي 92% آب, ميزان ويتامين C بالا و كارتنوئيد موجود در ميوه ليكوپن می باشد. ميوه ها در حالت نارس سولانين بالايي دارند و به تدريج كه مي رسند اين مقدار به صفر مي رسد.

سطح زير كشت در كشور 122 هزار هكتار می باشد. ميزان توليد 5/4 ميليون تن است.

شرايط آب و هوايي

از محصولات فصل گرم و حساس به سرما است. در اثر سرما بوته پلاسموليز شده و سياه رنگ مي شود. حداقل دما براي جوانه زني 0C 15-12 است. پس از جوانه زني اگر دماي خاك به كمتر از 0C 8 برسد رشد بوته متوقف مي شود. دماي مناسب هوا در طول دوره رشد 0C  29-19 است. دماي كمتر از 0C 15 باعث ريزش گل مي شود. بادهاي گرم و خشك باعث ريزش گل مي شوند. عدم گرده افشاني نيز باعث ريزش گل مي شود. محدوده تحمل PH خوب است ولي بهترين PH 7-5/5 است. در مصرف كود چند نكته را بايد رعايت كرد. مصرف زياد كود ازته در اوايل دوره رشد باعث تحريك رشد رويشی و ديرگلدهي مي شود در نتيجه كود ازته بايد تدريجي به خاك داده شود. حداكثر نياز به كود از زمان تشكيل گل تا پايان ادامه دارد. به كودهاي گوگرد دار واكنش مثبت نشان مي دهند. توصيه مي شود از كودهاي ازته اي استفاده شود كه حاوي گوگرد باشند مثل سولفات آمونيوم.

ميزان كوددهي قبل از كاشت 40-30 تن كود دامي در هكتار. در طول دوره رشد kg 180-150 ازت kg 100-80 فسفر kg 250-200 پتاسيم استفاده شود. پتاسيم باعث افزايش كيفيت ميوه مي شود و فسفر در تشكيل گل و ميوه موثر است.

شرايط كاشت

از سبزي هاي مهم نشايي است. كشت مستقيم در مناطقي صورت مي گيرد كه فصل رشد طولاني باشد. هدف از نشاكاري در مناطق معتدله پيش رس كردن مي باشد. مدت پرورش نشاء در خزانه 8-6 هفته مي باشد. 200-150 متر خزانه با مصرف بذر 500-300 گرم براي يك هكتار كافي است. در روش كشت جوي و پشته اي براي ارقام پابلند فاصله بين رديف 80  و روي رديف cm35 مي باشد.

البته در بعضي مناطق فاصله بين رديف را cm100 هم در نظر مي گيرند. در انتقال نشاء رعايت چند نكته ضروري است. در آب و هواي گرم نشاء كاري صورت نگيرد و پس از كاشت نشاء بلافاصله آبياري انجام مي شود.

در حين مراحل داشت گياه آبياري منظم صورت گيرد. آبياري نامنظم باعث تشديد پوسيدگي گلگاه مي شود. علت اصلي اين عارضه كمبود كلسيم است و البته زيادي منيزيم و سديم اين عارضه را تشديد مي كند. كلسيم درگياه كم تحرك است. يكي ديگر از نوساناتي كه در اثر آبياري ايجاد مي شود ترك خوردگي ميوه هاست. آفتاب سوختگي هم در ميوه ها مشاهده مي شود و رنگ آن سفيد مي شود.

رعايت چند نكته در حين داشت ضروري است:

1- خاك دادن پاي بوته براي كمك به ريشه زايي بيشتر و تثبيت گياه

2- مبارزه با علفهاي هرز

3- در ارقام پابلند هرس نيز صورت مي گيرد.

4- تغذيه مناسب و متعادل

برداشت

مراحل رسيدن ميوه به چهار مرحله تقسيم مي شود:

1- مرحله سبز بالغ: در اين حالت ميوه رشد نهايي خود را انجام داده و به رنگ سبز است. ماندگاري بالا و امكان حمل و نقل خوبي دارد.

2- مرحله نیمه صورتي : شروع مرحله تغيير رنگ است.

3- مرحله صورتي: در اين مرحله كل ميوه از سبز به صورتي تغيير رنگ مي دهد.

4- مرحله قرمز : كه دو حالت دارد:

1- ميوه قرمز و سفت باشد و بعد از اين حالت ميوه نرم مي شود.

2- ميوه قرمز و رسیده. میوه براي رنگ گرفتن نور نمي خواهد دما در محدوده 0C30-15 باعث بهبود رنگ گيري مي شود. دردماي بالاي 0C30 يا ميوه رنگ نمي گيرد يا رنگ گيري يكنواخت ندارد. جهت تسريع رسيدن ميوه در انبار از هورمون اتيلن مي توان استفاده كرد.

بيماري

بيماري هاي مهم آن بوته ميري، پژمردگي فوزاريومي، بيماريهاي ويروسي می باشد.

آفات مهم:

 شته ، كنه، نماتد، مينوزبرگ خوار

سیدچاسب فاضلی-ابوسامی

[ یکشنبه هشتم اسفند 1389 ] [ 0:5 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

قارچهای خوراکی

قارچها گروه های بسیار بزرگی در بین گیاهانند که می توان آنها را جداگانه به صورت یک قلمروی گیاهی طبقه بندی کرد. از بین هزاران نوع قارچ صد ها نوع قارچهای سمی به صورت راسته، تیره، جنس و گونه وجود دارد که تا کنون در یک طبقه بندی کاملاً مشخصی قرار نگرفته اند. قارچ ها را می توان در زمین  و زباله هایی با منشا گیاهی و جانوری و یا روی ارگانیزم گیاهی و یا جانوران زنده و یا مرده و یا حتی در داخل آب پیدا نمود. قارچ ها دارای کلروفیل نبوده و بنابراین قادر نیستند عمل فتوسنتز را انجام دهند به همین دلیل باید برای ساخت مواد آلی مورد نیاز خود که عنصر اصلی آن را کربن تشکیل  می دهد از کربن موجود در داخل مواد آلی دیگر استفاده کنند. قارچ های خوراکی که در اینجا بحث می شود عبارتند از : تکمه ای که از راسته Agaricales و تیره Agaricaceae  و جنس و گونه Agaricus bisporus و قارچ های مثل شی تاکه و قارچ صدفی از راسته  Poriales و تیره Polyporaceae و به ترتیب از جنس و گونه Pleurotus osteratus هستند.

قارچ خوراکی تکمه ای  (Agaricus bisporus)

قارچ های خوراکی جزو قارچ های ساپرو فیت و از دسته بازدیومیست ها هستند. قسمتی از قارچ که در سطح زمین می روید از چندین عضو تشکیل شده است. قسمت پایه قارچ به شکل استوانه به ارتفاع 2.5 تا 3 سانتیمتر و به قطر 1.5 تا 2 سانتیمتر می رسد . قسمت کلاهک که روی پایه قرار دارد به رنگ سفید ، طلایی و شبیه به یک چتر است که سطح تحتانی آن دارای صفحاتی است که در امتداد شعاع چتر قرار می گیرد. در بین این صفحات اسپور یا هاگ های قارچ قرار دارند که تولید رشته های سفید رنگی به نام میسیلیوم کرده و همانند ریشه عمل می کنند. مجموع میسیلیوم های قارچ که در تولید قارچ نقش دارند، مایه قارچ نامیده می شود.

ارزش غذایی

این گیاه دارای مقادیر زیادی ویتامین های مختلف و املاح معدنی مثل آهن و کلسیم است. البته قابل توجه است که این املاح در موقع پختن و نیز در مورد قارچهای کنسروی و یا نوع خشک شده و یخ زده تقریبا به صورت کامل باقی می ماند ، علاوه بر ویتامینها و املاح معدنی در 100 گرم قارچ خوراکی حدود 5 گرم پروتئین 3/ .  گرم چربی و 7 گرم ماده نشاسته ای وجود دارد .

محل پرورش قارچ

محل پرورش قارچ را به منظور کنترل دما، رطوبت و تهویه در اتاق های بسته و تاریک انتخاب می کنند که میزان دما در این اتاقک ها بین 10 تا 25 درجه سانتیگراد است. میزان رطوبت هوا ی محل باید به حد اشباه برسد.

تهیه بستر کاشت

در قدیم از کود اسبی به تنهایی و یا همراه با کاه و کلش استفاده می شد که امروزه برای تهیه بستر کاشت از کاه گندم با افزودن مواد تکمیلی استفاده می شود.

 به طور خلاصه تهیه بستر قارچ طی دو مرحله زیر انجام می گیرد :

مرحله اول : که در فضای آزاد صورت می گیرد و توده تازه و کاه را در هوای آزاد انباشته و به آن آب و مواد تکمیلی اضافه می کنند تا عمل تخمیر کود آغاز شود.  در این مرحله دمای داخل کود به علت فعالیت های شدید میکروبی زیاد می شود و در روزهای اول به 25 تا 30 درجه می رسد.

مرحله دوم : در این مرحله عمل تهویه و میزان رطوبت در کمپوست کنترل می شود و نیز عمل دیگری که به پاستوریزاسیون معروف است برای از بین بردن حشرات و سایر عوامل بیماری زای موجود در کمپوست انجام می گیرد. از مشخصات هر دو مرحله به وجود آمدن گاز آمونیاک است بعد کمپوست آماده را در محل دیگری مجدداً انباشته می کنند.

کاشت مایه قارچ

آنچه که برای ازدیاد قارچ به کار می رود مایه قارچ یا اسپان   (Spawn)نام دارد که همان میسیلیوم قارچ است و روی ماده ای مثل دانه ای گندم تهیه می شود و به حالت رکود به سر می برد. معمولاً مایه قارچ را روی دانه های غلات و یا روی کود و یا ساقه های تنباکو تهیه می کنند. مایه ای را که روی دانه غلات تهیه می کنند می توان روی بستر کاشت مستقیماً پخش نمود، در صورتی که مایه کود دامی و یا ساقه های تنباکو در ابتدا به قطعات کوچکتری تقسیم کرده و سپس آن را در داخل بسته اش با فاصله های معین به عمق 3 تا 5 سانتیمیر به صورت ردیفی می کارند. قبل از قرار دادن مایه قارچ در پشته ها باید میسیلیوم های آن را تحریک کرد. به همین منظور مایع را برای مدت 10 تا 12 روز در محل نسبتاً گرم قرار می دهند. پس از کاشت مایع ، روی بستر یا با مقداری کود می پوشانند و سپس با دست محل کاشت را می کوبند تا کود کاملاً به مایع بچسبد. بعد از اینکه میسیلیوم ها برای مدت 2 تا 3  هفته در داخل بستر رشد کردند باید حدود 2 تا 3 سانتیمتر خاک روی بستر قارچ ریخت که تا موقعی که قارچ ظاهر می شود باید کمی مرطوب نگه داشته شود.

برداشت

3 تا 4 هفته پس از خاک دادن برداشت انجام می گیرد. از علائم مشخصه رسیده بودن قارچ ظاهر شدن صفحات زیرین کلاهک است. طول مدت برداشت معمولاً 2 تا 3 ماه است و هر 2 تا 3 روز یکبار اقدام به جمع آوری آن می کنند. عمل برداشت با چاقوی تیز انجام می گیرد و پس از برداشت گودالی که ایجاد می شود باید با خاک بستر پر شود.

مراحل تهیه کمپوست شامل دو مرحله :

 1 - تهیه کمپوست خام : برای تبدیل کود اسبی به کمپوست باید برای آغاز پروسه تخمیر، آب زیادی در دسترس باشد. خیس کردن کود باید بلافاصله پس از ورود آن به جایگاه از روز اول انجام گیرد که تا 3 روز انجام می گیرد. در روز سوم مواد افزودنی مثل کود مرغی و سنگ گچ اضافه می شود. این توده را هر روز باید زیر و رو کرد به طوری که روز هفتم تا حدی تجزیه شده که به رنگ قهوه ای در می آید. مرحله بعدی تخمیر در جایگاه کمپوست در سالن انجام می گیرد که کمپوست خام توسط ماشین تمام اتوماتیک عمل به هم زدن را به مدت یک هفته انجام می دهد و همچنین این کمپوست ها را در قالبهایی فشرده می کند.

2 - مرحله پاستوریزاسیون: که در واقع ادامه عمل تخمیر تا بدست آوردن کمپوست آماده برای تغذیه قارچ خوراکی است که کمپوست را وارد تونل هایی کرده و با تهویه و بخار آب در دمای 58 درجه عمل پاستوریزاسیون برای از بین بردن میکرو اورگانیزم های مضر انجام مي شود.

سید چاسب فاضلی -ابوسامی

[ شنبه هفتم اسفند 1389 ] [ 23:56 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

قارچ خوراکی شی تاکهLentinus edudis

بسیاری از مردم با شنیدن لغت قارچ فقط یک نوع آن را تصور می کنند ( قارچ پرورشی تکمه ای سفید ) در صورتی که سایر واریته های قارچ در بازارهای کشورهای دیگر دیده می شود مثل شی تاکه که یک قارچ نسبتاً تیره رنگ از رده قارچ تکمه ای است.

شی تاکه زندگی خود را با شبکه ای نامرئی از تارهای عنکبوتی شکل کم رنگ که درون چوب های سخت مرده مثل بلوط، شاه بلوط و یا درخت شی که شی تاکه نامش را از آن گرفته است آغاز می کند. تارها به داخل چوب نفوذ کرده و آن را به بافت قارچ تبدیل می کنند. زمانی که چوب به اندازه کافی تخریب شد میوه قارچ تولید می شود. یکی از محیط هایی که این نوع قارچ رشد می کند روی خاک اره است که مهمترین محاسن تولید شی تاکه روی این محیط عرضه محصول در تمامی دوره سال است. مضاف بر اینکه افزایش محصول را به همراه داشته و دوره پرورش را کوتاه می کند این محاسن همچنین معایبی را به دنبال دارد از جمله اینکه سرمایه گذاری زیادی برای تولید کارگاه های مجهز که باید با محیط های کاملاً استریل کار کنند لازم است.

در اینجا به دو روش تولیدی پرداخته می شود:

1-      پرورش روی چوب: برای پرورش، چوب ها را معمولاً در پاییز از درختان جدا کرده و پس از 15 تا 30 روز با اسپان شی تاکه تلقیح می کنند. درختانی که در پاییز بریده می شوند می توانند در فصل زمستان نگهداری شوند و بلافاصله قبل از تلقیح می توان آنها را به طول یک متر برید. شاخه هایی که در تابستان بریده می شوند به دلیل آسان جدا شدن پوست و همچنین به دلیل مقدار قند کم در آنها در این زمان برای پرورش قارچ مناسب نیستند و همچنین به دلیل جدا شدن راحت پوست آلودگی در مقابل ارگانیزم های رقیب افزایش می يابد که باعث کاهش محصول می شود. شاخه ها را از امتداد طول به دو نیمه تقسیم کرده و سپس مایه زنی را انجام می دهند. اسپان را معمولاً به صورت قطعات باریک چوب و یا به صورت خاک اره استفاده می کنند. قطعات حاوی چوب اسپان را به داخل سوراخ ها به وسیله یک چکش محکم کرده و با واکس گرم آن را می پوشانند تا از خشک شدن اسپان جلوگیری به عمل آید. بعد از این مرحله، مرحله پنجه دوانی است که بین 6 تا 18 ماه طول می کشد و بستگی به نوع چوب، اندازه چوب، نوع اسپان، میزان رطوبت و دمای محیط دارد. پس از پنجه زنی، کنده ها را به محل پرورش درجای مناسبی قرار می دهند. اغلب تولید کنندگان بهار و پاییز را ترجیح می دهند زیرا شرایط محیطی برای تولید بیشتر در این فصول مهیاست. ولی از طرف دیگر قیمت قارچ دراین فصل پایین است. تولید کنندگان همچنین می توانند از گلخانه ها برای پرورش این قارچ اقدام نمایند. معمولاً قیمت محصول خارج از فصل در زمستان بیشتر از سایر فصول است.

2-تولید روی بسترهای جدید

خاک اره معروفترین ماده اولیه محیط کشت برای بستر این قارچ محسوب می شود. ولی افزودنی های دیگر مثل کاه چوب بلال اضافه می شود. از افزودنی های اصلی مثل سبوس گندم، سبوس برنج، ارزن، ذرت و چاودار نیز همیشه به مخلوط اضافه می شود. زمانی که نسبت های مختلف مواد افزودنی تهیه شدند آنها را با هم مخلوط کرده و با آب رطوبت آن را به 60 درصد می رسانیم. این مواد را در داخل کیسه های مقاوم به گرما و از جنس پولیپروپیلن که دارای منافظ میکروسکپی برای تنفس است می ریزند بعد داخل اتو کلاو قرار می دهند تا استریل شود بعد مایه زنی را انجام داده و پنجه دوانی به مدت 18 تا23 روز طول می کشد. دما باید 21 درجه باشد پس از این مرحله کیسه ها را شکاف داده و پس از تکمیل پنجه دوانی بستر را از کیسه بیرون می آورند و در یک نقطه مناسبی جهت قهوه ای شدن به مدت 4 هفته دیگر نگهداری می کنند. دما در این مرحله باید 19 درجه باشد و کم کم این بلوک های فشرده شده را در قفسه ها قرار می دهند و به تدریج قارچ شی تاکه بزرگ می شود و حدود 7 تا 11 روز بعد قارچ آماده برداشت است.

سید چاسب فاضلی -ابوسامی

[ شنبه هفتم اسفند 1389 ] [ 23:50 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

قارچ صدفی  (Pleurotus ostreatus )

 کشت و پرورش این قارچ در کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز بسیار گسترده است. این قارچ را می توان روی بقایای گیاهی مختلف پرورش داد که امروزه از بستر کاه یا کلش استفاده می شود. برای این منظور کاه و کلش برنج یا گندم را به قطعات کوچک 5 تا 6 سانتیمتری در می آورند و به مدت یک شبانه روز در آب می خیسانند پس از استریل کردن در اتوکلاو در آب جوش عمل مایه زنی را در آن انجام می دهند و در داخل کیسه های پلاستیکی می ریزند مایه قارچ را می توان مشابه مایه قارچ تکمه ای روی دانه غلات نیز استفاده کرد. پس از مایه زنی برای گسترش میسیلیوم ها روی توده کاه فشار وارد کرده و در دمای 25 درجه و رطوبت 80 تا 85 درصد نگهداری می کنند. اولین قارچ ها پس از دو هفته ظاهر می شوند. میسیلیوم قارچ صدفی با ترشح آنزیمها لیگنین سلولز و همی سلولز موجود در مواد آلی را به مواد غذایی تبدیل می کنند و به صورت توده سفید رنگی بر سطح بستر کشت ظاهر می گردد و به تدریج رشد کرده و قارچ ظاهر می شود

آماده سازی بستر

الف- خرد کردن کاه و کلش : خرد کردن کاه و کلش به قطعات 10 تا15 سانتیمتری باعث می شود تا هم رطوبت بیشتری جذب شود و هم سطح تماس با میسیلیوم قارچ افزایش یابد.

ب- خیساندن در آب: رطوبت مورد نیاز قارچ صدفی 70 درصد است.

ج- ضد عفونی کردن: که به منظور حذف پاتوژن ها، انگل ها، کپک ها و باکتری ها بستر کشت را با آب جوش استریل می کنند.

د- مایه زنی: برای این کار پس از خنک شدن بستر کشت مایه زنی انجام می گیرد. برای این کار مقدار 250 گرم اسپان قارچ را به ازای 5 کیلوگرم کاه خشک استفاده می کنند.

ه- تامین رطوبت: حفظ دما و تهویه از اقداماتی است که در پرورش قارچ صدفی باید کنترل شود.

 

سید چاسب فاضلی -ابوسامی

[ شنبه هفتم اسفند 1389 ] [ 23:45 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

كلم بروكلي: B.o.var. italica

از خانواده Brassicaceae

نام انگليسي Borocli

رنگ آن سبز تيره و گل آذين ها كوچكتر از كلم گل است. اسم انگليسي است. توليد گل هاي تنك تر نسبت به كلم گل مي كند كه به رنگ سبز و گل آذين كوچكتر از كلم گل مي كند. نياز آب و هوايي و كشت و كار شبيه كلم گل است. پس از برداشت يك گل آذين، گل آذين هاي ديگر يا جوانه هاي جانبي رشد مي كند و بعد از 40-30 روز مي توان برداشت را مجدد انجام داد. برداشت آن تدريجي است. از كاشت نشاء تا برداشت حدود 3-2 ماه طول مي كشد.

سید چاسب فاضلی - ابوسامی

 

[ شنبه هفتم اسفند 1389 ] [ 23:40 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

كلم قمري  B.o.var.gongylodes , B.o.var. caulorapa از خانواده Brassicaceae نام انگليسي kohlrabi

بومي شمال  اروپا است. اين سبزي در 1800 ميلادي به آمريكا برده شده است. گياهي 2 ساله كه در سال اول توليد ساقه ذخيره اي متورم مي كند كه برگ ها به صورت متناوب و پراكنده روي آن قرار دارد. رنگ آن از سبز كم رنگ تا ارغواني است. بسيار حساس به سرما در اوايل دوره رشد است و باعث گلدهي بي موقع مي شود ولي بعد از اين مرحله مقاومت آن به سرما بيشتر از ساير كل م ها مي باشد. در تراكم بالا غده ها كوچك شده و هم چنين در اثر نرسيدن نور كافي كشيده تر مي شوند. مقاومت به سرما و گرماي شديد دارد. كود دامي مورد استفاده حدود 40 تن در هكتار kg 120-80 ازت، kg 80 فسفر، kg 120 -100 پتاسيم. در ايران بيشتر كشت آن به صورت مستقيم انجام مي شود. فاصله خطوط كشت حدود 60 تا 70 سانتي متر مي باشد. و فاصله دو بوته روي رديف بعد از دو مرحله تنك سازي به 15 ات 25 سانتي متر مي رسد. از بوته هاي تنك شده به عنوان نشا استفاده مي كنند. حدود kg2 بذر در هكتار مصرف مي شود. كشت آن در صورت كشت در خزانه پس از 80-60 روز قابل انتقال به زمين اصلي است و حدود 70 روز بعد مي توان برداشت را انجام داد. بعد از انتقال نشاء در اثر سرماي شديد در اوايل تشكيل غده يا هم چنين نوسانات رطوبتي غده ها ترك مي خورد. در شرايط نامساعد خشكي خاك و هوا تنش رطوبتي و دماي زياد بافت غده خشبي مي شود.

برداشت

شاخص برداشت قطر غده است كه تابع رقم است. قطر حدود cm 7 تا10 مناسب برداشت است. كل بوته يك جا برداشت شده و برگ ها و پايه حذف مي شوند.

سید چاسب فاضلی -ابوسامی

[ شنبه هفتم اسفند 1389 ] [ 23:37 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

كلم تكمه اي يا بروكسل B.o.var. gemmifera از خانواده Brassicaceae نام انگليسي Brussels spourts

به خاطر اينكه اولين بار در بلژيك مشاهده است به اين نام ناميده شده است. مشابه كلم پيچ است. تفاوت آن با كلم پيچ آن است كه در كلم پيچ هد بر روي يك ساقه كوتاه قرار گرفته در تكمه اي برگ هاي فشرده يا هد بروي ساقه هاي بلند قرار دارد و تفات ديگر اين است كه اين كلم ها دمبرگ بلندي دارند. قسمت قابل استفاده تكمه اي جوانه هاي جانبي كوچكي هستند كه در زاويه برگ ها و ساقه قرار دارند كه به آنها اسپروت مي گويند. ميزان ويتامين C و همچنين پروتئين بالايي دارند. گياهي دو ساله است. درسال دوم از انتهاي ساقه اصلي و جوانه هاي جانبي گل مي دهد. در واقع دوره رشد طولاني دارد. از كاشت بذر تا برداشت 35-24 هفته طول مي كشد. خاك مناسب براي كاشت آن شني رسي است. مقاومت بر سرماي زمستانه در آن خوب است تا 0C 10- را تحمل مي كند. نياز كودي كم مي باشد. حدود kg100-80 فسفر، kg150-100 ازت، kg 250 -200 پتاسيم و يك دوره قبل از كاشت حدود 50-40 تن كود دامي استفاده مي شود. در حالت شديد كمبود بر در PH هاي بالا جوانه ها آسيب مي بينند و شل مي شوند. جهت تهيه نشاء براي يك هكتار gr 500 بذر نياز است. در روش كشت مستقيم حدود kg2 بذر استفاده مي شود. مدت پرورش نشاء در خزانه 8-6 هفته مي باشد. فاصله كاشت نشاء در محل اصلي 60×50 تا 70×60 است.

برداشت

برداشت آن تدريجي و حدود 2-1 ماه طول مي كشد. چون تكمه ها از پايين به بالا شروع به رسيدن مي كند. ارتفاع بوته ممكن است به cm75 هم برسد. در دماي صفر درجه و رطوبت 90% حدود 10-8 هفته قادر به نگهداري است.

سید چاسب فاضلی -ابوسامی

[ شنبه هفتم اسفند 1389 ] [ 23:34 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

كلم گل    B.o.var.botrytis از خانواده Brassicaceae نام انگليسي Cualiflower

بومي جنوب اروپا است. در اوايل شبيه كلم پيچ است. بتدريج در وسط برگ ها توده هاي سفيد رنگ گل آذين ايجاد مي شود. مجموعه گل ها دم گل ها و گل آذين قسمت خوراكي را تشكيل مي دهد. سابقه كشت آن طولاني نيست. بهترين شرايط براي پرورش آن شرايط خنك و مرطوب است فوق العاده حساس به خشكي و دماي بالا است. به محض گرم شدن هوا گل ها باز شده و تغيير رنگ مي دهد. بنابراين كيفيت كاهش مي يابد. تا دماي 0C6- را تحمل مي كند. گياهي يكساله است. جهت اينكه گل آذين به خوبي تشكيل شود بايد ابتدا به اندازه كافي رشد رويشي صورت گيرد. اگر در اوايل رشد هوا سرد شود گل داده و پيش از اينكه رشد رويشي تمام شود محصول به شدت ضعيف و كم خواهد بود. دماي مناسب رشد 0C 15-13 و حداكثر 0C 22 است. نياز آبي بسيار بالايي دارد. بنابراين بهتر است در خاك هاي سنگين رسي با هوموس كافي كاشته شود. در PH بالا كمبود بر و در PH پايين كمبود موليبدن رخ مي دهد. از نظر تناوب بايد كلم گل را در اول دوره تناوب قرار داد. پس از برداشت سيب زميني و گوجه فرنگي كه در اواخر تابستان برداشت شوند زمين را شخم زده و كود دامي اضافه مي گردد و پس از رفع خطر و يخبندان مي توان اقدام به كشت كرد. نياز كودي نسبتا بالايي دارد. kg 250-180 ازت در هكتار، kg 280 – 200 پتاسيم ، kg100 فسفر مورد استفاده قرار مي گيرد.

كاشت

بيشتر به روش نشاكاري كاشته مي شود. جهت توليد هر 1000 نشاء gr 8 بذر در هر متر مربع كافي است. در ارقام ديررس چون پررشدتر هستند تراكم بذر كمتر در نظر گرفته مي شود. 5-4 گرم بذر در متر مربع خزانه پاشيده مي شود. مدت نگه داري نشاء در خزانه 8-6 هفته است. زمان انتقال نشاء به محل اصلي بستگي به شرايط آب و هوايي دارد. در مناطق معتدل اوايل بهار و در مناطق گرمسيري در پاييز صورت مي گيرد. امروزه به جاي استفاده از خزانه بذر را در گلدان هاي فيبري كاشته و پس از رشد كافي به محل اصلي انتقال مي دهند. اگر شرايط مناسب باشد محدوديتي در زمان كاشت و پرورش نشا نداريم. در كشت بهاره به دو صورت :

1- كاشت بذر در اواخر دي و اوايل بهمن و انتقال نشا پس از 6-8 هفته

2- كاشت بذر در اواسط اسفند در زمان انتقال 8-6 هفته بعد و برداشت حدود تيرماه است.

در مناطقي كه تابستان خنك دارند بذر كاري در ارديبهشت ماه و انتقال نشاء 8-6 هفته بعد و برداشت در مرداد ماه انجام مي شود. در كشت پاييزه بذركاري در اواسط خرداد، 8-6 هفته بعد انتقال نشا و برداشت در اواسط شهريور ماه انجام مي شود.

نكاتي در مورد انتقال نشاء گل كلم:

40 تا 50 روز پس از كاشت مي توان نشاء را انتقال داد. فواصل كاشت در محل اصلي در ارقام بهاره حدود 50×40 است و ارقام تابستانه 50×50 و ارقام ديررس فاصله كشت بيشتر و 60×50 است.

داشت

در كلم گل شرط داشتن محصول كافي در اثر توليد شاخ و برگ با فاصله كشت مناسب مي باشد. اگر عوامل نامساعد مثل سرما رخ دهد پيش از داشتن سطح برگ كافي گل توليد مي شود. كه در اين حالت يا گل آذين رشد نمي كند يا گل هاي كوچك ايجاد مي شود. سرما در اوايل دوره رشد باعث گلدهي بي موقع مي شود. عارضه قهوه اي شدن بيشتر در خاكهاي قليايي و در اثر كمبود بر رخ داده كه برگ ها ضخيم و شكننده مي شوند و روي گل آذين لكه هاي قهوه اي ايجاد مي گردد. طعم آن تلخ مي شود. درمان آن با استفاده از اسيد بوريك kg15-10 در هكتار و بوراكس kg 20-15 مي باشد. بهترين راه مقابله، كاهش PH است. عارضه Whip-Tail و اين عارضه بيشتر در خاك هاي اسيدي رخ مي دهد كه پهنك برگ باريك شده و يا تشكيل نمي شود. روي آن برجستگي و فرورفتگي ايجاد مي شود. در موارد شديد فقط رگبرگها شكل مي گيرند. علت اين عارضه كمبود موليبدن است كه جهت رفع آن تنظيم PH خاك با كربنات كلسيم يا آهك است. استفاده از موليبدات سديم kg 5/1-1 جهت جذب سريعتر محلول پاشي انجام مي شود. زيادي ازت نيز مي تواند باعث كمبود موليبدن شود.

برداشت

برداشت آن تدريجي است. برداشت با چاقو كه گل آذين و يك يا دو برگ همراه آن قطع مي شود. برداشت ديرتر از موعد باعث قهوه اي شدن گل آذين، تلخ شدن و باز شدن گل ها مي شود و در نهايت بازار پسندي خود را از دست مي دهد. برداشت قبل از بازشدن گل ها است در دماي كمتر از 0C  5 و رطوبت حدود 95% مي توان 4 هفته آن را نگهداري كرد.

 

 ابو سامی-سید چاسب فاضلی

[ شنبه هفتم اسفند 1389 ] [ 23:32 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

 كلم پيچ Brassica  oleracea L.var. capitata از خانواده Brassicaceae نام انگليسيCabbage  

سابقه كشت طولاني دارد حدود 2500 سال قبل از ميلاد كشت مي شده است. كلم بوسيله اروپاييان در 900 سال بعد از ميلاد كشت و از آن استفا ده مي شده است. بعضي از انواع آن بومي آسيا مي باشند. برگهاي دروني هستند كه دور هم مي پيچند. در سال دوم رشد كرده و توليد ساقه گل دهنده مي كند. يكسري از كلم پيچ ها برگهاي مجعد دارند. از موارد مهم در كشت و كار اين كلم نياز به فصل رشد طولاني و خنك و مرطوب دارند. نياز آبي بالايي دارند. مقاوم به سرما هستند. ولي سرما در اوايل دوره رشد باعث گلدهي سال اول و باعث Bolting مي شود تا 0C 9- را تحمل مي كند. ايجاد دماهاي بالاتر از 35 هم باعث Bolting مي شود. فوق العاده به گرما حساس است دماهاي بالا علاوه بر Bolting باعث كاهش كيفيت و ضخيم شدن برگها مي شود. در محدوده وسيعي از خاك ها قابل كشت است. به خاطر نياز آبي بالايي كه دارد اگر فصل رشد طولاني داشته باشيم خاكهاي سنگين تر مناسب تر است. در مناطقي كه فصل رشد كوتاه است بهتر است درخاك هاي سبك تر كاشته شود تا زودرس شود.PH  مناسب خاك حدود 7-6 است. به خاك هاي اسيدي حساس است. در خاك هاي اسيدي كمبود موليبدن و در خاكهاي قليايي كمبود بر رخ مي دهد. نياز كودي بالايي دارد. كود دامي در پاييز حدود ton 50-40 در هكتار به خاك داده مي شود و در بهار زمين را شخم زده و كشت صورت مي گيرد. كودهاي شيميايي حدود kg 300-200 پتاسيم، kg 120-100 فسفر، kg 250-150 ازت استفاده مي شود. كودهاي پتاسه و فسفاته را هنگام آماده كردن زمين مي دهند. كود ازته را يك سوم هنگام كاشت و دو سوم باقيمانده را به صورت سرك با فواصل 4-3 هفته استفاده مي كنند.

كاشت

كاشت آن مستقيم با بذر امكان پذير است كه احتياج به چند مرحله تنك سازي دارد.

مقدار بذر kg 3 درهكتار است. رايج ترين روش خزانه كاري مي باشد. ميزان بذر gr 400-300 است. مدت زمان پرورش گياه در خزانه 8-6 هفته است. اگر بخواهيم در 20 ارديبهشت نشا را به زمين منتقل كنيم 20 اسفند بذر كاري در خزانه انجام مي گيرد.

نكاتي كه در خزانه بايد رعايت كنيم:

1- بسياري از سبزيهاي برگي مانند كلم ضمن اينكه به رطوبت بالا نياز دارند ولي احتمال بروز سفيدك ها در اين شرايط زياد است. بنابراين بايد تهويه كافي در خزانه موجود باشد.

2- نوركافي. اگر در خزانه كمبود نور وجود داشته باشد هم مدت پرورش نشا در خزانه طولاني شده و هم گياه كم رنگ وعلفي مي شود.

3- دمايي كه در خزانه در نظر مي گيرند در اوايل دوره رشد حدود 0C 16 ولي بتدريج تا 0C 10 كاهش مي يابد.

4- تغذيه خزانه. چون تراكم بالا است عناصر مثل ازت و موليبدن بايد استفاده شود. جهت انتقال نشا به زمين اصلي 60-40 هزار بوته در هكتار كاشته مي شود. فواصل كاشت در كلم پيچ در حدود 50×30 مي باشد.

عمليات داشت

سله شكني و حذف علف هاي هرز انجام مي شود. در عمليات سله شكني تيغه ها تا عمق cm5  در خاك فرو مي رود. همچنين به خاطر نياز آبي بالا بايد به طور مرتب و يكنواخت آبياري صورت گيرد. تنش آبي باعث ترك خوردن هدها (پيچ) مي شود. اگر مزرعه خشك باشد حتي وقوع يك بارندگي كوتاه مدت اين عارضه را افزايش مي دهد. زمان ديگر ترك خوردگي اواخر دوره برداشت است. يكي ديگر از مسائل كلم پيچ Bolting است كه در اثر سرماي ديررس بهاره به وقوع مي پيوندد. باعث توقف يا كندي رشد شود. دماي بالا نيز مي تواند باعث Bolting شود اما سرما مهم تر است.

برداشت

مهمترين شاخص برداشت اندازه است. اگر زمان برداشت دير شود هدها شل شده و ماندگاري آن ها كم مي شود و هم چنين كيفيت آن كاهش مي يابد. زود هم نمي توان برداشت كرد. وزن هد معمولا kg 2-1 است. براي برداشت معمولا با چاقو بوته از سطح خاك قطع شده برگ هاي بيروني را حذف مي كند. سپس در كيسه هاي پلاستيكي به بازار عرضه مي شود. در دماي 0C 4-3 و رطوبت 80-70% و و 4-3 ماه قابل نگه داري است.

بيماريهاي

از بيماريهاي عمده آن پوسيدگي سياه كه قارچي است. سفيدك داخلي، نماتد و از آفات مهم شته ها و پروانه سفيد كلم مي باشد.

ابوسامی-سید چاسب فاضلی

 

[ شنبه هفتم اسفند 1389 ] [ 23:27 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

 

شیکوره Cichorium intybus   ازخانواده Asteraceae  نام انگلیسی Chicory

1-داراي دو واريته به نام C.i.var.sativum شيكوره قمري، غير از برگ ريشه متورم شده هم استفاده مي شود.

2- C.i.var.foliosum شيكور سالادي

بسیاری از خواص کاسنی را دارد.گونه ای به نام C.endivia داریم که آندیو است به غلط به شیکوره آندیو می گویند. شبیه کاهو است و برای تولید برگ به کار می رود. ولی شیکوره اغلب به  witloof chicory معروف است. حتی برخی از ارقام همین شیکوره هم برای تولید برگ پرورش داده می شود. w-ch منظور شیکوره ای است که برگ سفید آن مصرف دارد. به طور وسیعی در غرب و جنوب اروپا، شمال آفریقا و قسمت هایی از آسیا پراکنده است. برخی ها منشاء مدیترانه دارند. در1616 اولین بار کشت شد. درسال1850 یکی از کارکنان باغ ملی بروکسل یکسری از غده های آنرا در جایی در انبارها می گذارد و پس از مدتی می بیند غده ها در اثر تاریکی برگهای سفیدی تولید کرده اند از آن موقع به بعد کم کم تولید برگهای سفید آنchicons یاhead  رایج شد.

 

کشت وکار

گیاهی دوساله است. سال اول تولید غده و سال دوم پس از رفع نیاز سرمایی تولید گل می کند. برای تولید شیکوره در سال اول بذرکاری می کنیم تا مثل هویج تولید غده کند. شرایط خاکي شبیه هویج مي باشد. زمان بذر کاری در بهار پس از رفع خطر سرمایی مي باشد تا bolting رخ ندهد. زمین نرم و عمیق نياز دارد. کودهای شیمیایی کم در حدود 60-50kg/h  استفاده مي شود. تراکم کشت440-360 هزار بوته در هکتار مي باشد. بطور معمول حدود 250 هزار بوته در هکتار مناسب است. فواصل ردیف 50- 40 سانتي متر بين ردیف 8- 7 سانتي متر روي رديف مي باشد. مراقبت هایی مثل سم پاشی، مبارزه با علف های هرز وآبیاری انجام می شود. پایان تابستان و اوایل پاییز غده ها آماده برداشت مي باشند. در سطوح تجاری با گاو آهن آنها را درآورده و انبار می کنند. برگ ها را از 3-2 سانتي متري بالای غده بدون آسیب به جوانه مرکزی قطع می کنند اگر ریشه ها ناهمگن باشد کمی برش می زنند تا با هم، هم اندازه شود. برای نگهداری در دمای0تا1- درجه و رطوبت بالای       90 درصد می توان مدتی نگه داری نمود.

در زمان تولید به این صورت عمل می کنیم اولا مخزنی به عرض 2 متر که از هر دو سمت بتوان کار کرد به عمق 70-60سانتي متر به طول دلخواه آماده می کنیم. کف گودال را آبیاری کرده و شخم می زنیم تا سخت نباشد غده ها را کف گودال قرار می دهیم کنار هم بدون فاصله مقداری از نوک غده را وارد خاک خزانه می کنیم فضای بین آنها را ماسه می ریزیم یا خاک تمیز سبک حالت پودری همراه موادآلی روی غده را تا ارتفاع 30سانتي متر خاک اره براي تامین دما و رطوبت می پوشانیم. جوانه مرکزی شروع به فعالیت کرده و بخش عمده ای از مواد ذخیره ای غده را مصرف کرده تولید برگ می کند. بدلیل تاریکی برگها سفید و بهم فشرده باقی می ماند. تولید chicons بستگی زیادی به درجه حرارت دارد هر چه درجه حرارت بالاتر باشد مدت زمان لازم برای تهیه محصول کمتر می شود و بالعکس. با استفاده از این خاصیت می توان بازار را تنظیم کرد. با لوله های آب گرم 40-30 روز زمان لازم است تا محصول به عمل آید.

درجه حرارت مناسب برای این توده محدوده بین 28-12 درجه است . اگر درجه حرارت بيشتر از 28 استفاده شود با اینکه محصول زود رس تر می شود ولی کیفیت برگها خوب نشده و فشردگی لازم را ندارد. بنابراین بهتر است از غده ها برای بار دوم استفاده نشود و صرف علوفه دام شود.

اندازه غده ها مهم است اگر ضعیف، کوچک و باریک باشد chicons کوچک و ضعیف می شود و امکان تشکیل هد وجود ندارد و بد شکلی ایجاد می شود. طول حدود 15سانتي متر و قطر یقه 5 سانتي متر و وزن حدود 180گرم سایز مناسبي برای غده هاست و محصول خوبی می دهد. Chicons قطری حدود 6-5 سانتي متر و وزن بین 112-110گرم خواهد داشت.

خواصی که برای کاسنی ذکر شده برای شیکوره هم مطرح است. کاهنده فشار خون، آرامش بخش.

غده های داخل گودال با ریشه از خاک مواد را جذب می کنند ولی فتوسنتز نمی کند در حالت مدرن در سیستم های هیدروپونیک غده ها را در طبقات مختلف قرار داده محلول غذایی رقیق در اختیار آنها قرار می دهند. رطوبت و دما را هم تامین می کنند.

[ دوشنبه سیزدهم دی 1389 ] [ 2:45 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

كاهو L. Lactuca sativa از خانواده Asteraceae  نام انگليسي Lettuce

احتمالا بومي درياي مديترانه و آسياي صغير است. از قدیمی ترین سبزی های سالادی مي باشد. کاهوی قدیمی از Lactuca scariola ایجاد شده است. دو گیاه L.virosa L.canadensis در منشاء کاهو دخیل مي باشند. این گیاهان وحشی در مدیترانه، آفریقا ،سیبری ...یافت شده اند. یکی از صفات وحشی کاهو مزه تلخ آن است که با اصلاح نژاد، ژن ایجاد کننده لاکتوسین را حذف کردند. سابقه کشت و کار آن به 2500 سال می رسد. از ایران به چین و اروپا برده شده است. وجود سه ماده لاکتوسین، لاکتوریوم (این دو خواب آور هستند) و سلولز(ملین) باعث اهمیت این گیاه شده است. تجمع نيترات در برگهاي كاهو زياد است. از لحاظ گیاه شناسی یکساله، ساقه کم رشد در نتیجه برگها به صورت نیمه رزت در طول ساقه کوتاه قرار می گیرند و تشکیل هد head می دهند. در مرحله زایشی حالت رزت باز شده میان گره ها رشد می کنند. خود گشن مي باشد و ساقه گل دهنده تشکیل شده تولید بذر و گل می کند. با گل دادن اندام رویشی خیلی سریع کیفیت و لطافت خود را از دست داده و خشک می شود. در مناطقي كه يخبندان زمستانه دارند در فصل بهار و در مناطقي با تابستان خنك به عنوان كشت تابستانه و در نواحي گرمسيري در پاييز و زمستان كاشته مي شود. براي جوانه زني نياز به نور ندارد.

ارقام کاهو از نظر واکنش های فتو پریود شامل

1- ارقام روز بلند که به آنها زودرس و زمستانه گویند. آنها طوری اصلاح شده اند که پیش از رسیدن به روز بلند محصول می دهد. اين ارقام برای زمستان و هوای خنک اصلاح شده اند.

2- ارقام بی تفاوت دو دسته اند :الف- بی تفاوت(احتمال ضعیف) ب- فتوپریود بحرانی بالاتری دارند: یعنی می توانند روز بلند باشند ولی طول فتو پریودی بالایی دارند یعنی طول روز به گل رفتن بالاست و به ما اجازه می دهد که در اوایل فصل رویشی آنها را مورد کشت وکار قرار دهیم. این ارقام در تابستان کشت می شوند. برای کشت گلخانه ای حدالامکان باید از ارقام بی تفاوت استفاده کرد. به همین دلیل کشت و کار کاهوی گلخانه رایج شده است.

داراي واريته هاي مختلفي است.

1- كاهوي برگي L.s.var.crispum  داراي برگ هاي كوچك و بدون پيچ است.

2- كاهوي پيچ يا كلمي L.s.var. capitata  در این رقم برگ ها فشرده و نیمه فشرده روی هم می خوابند. برگ های درونی سپید و برگ هاي اطراف سبز است. برخی از آنها شبیه کلم پیچ است و به دو دسته تقسیم می شود:

الف- Butter head برگ ها نرم، لطیف و آسیب پذیر است که تشکیل هد فشرده ونرم را می دهند.

  ب- Iceburg برگ ها محکم، ترد و شکننده تر هستند گاهی چین دار و مواج و تولید هد سفت می کنند. مناسب ترین نوع برای صادرات مي باشد.

3- كاهوي پيچ معمولي L.s.var. Longifolia داراي برگ هاي كشيده و قاشقي شكل مي باشد.

4- كاهوي ساقه اي angustana L.s.var. ساقه كوتاه و ضخيم آن همانند مارچوبه كه به صورت پخته شده مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 

سید چاسب فاضلی

 

شرایط مورد نياز

کاهو محصول خنک است. گفته می شود اگر منطقه ای دارای میانگین دمای ماهانه 15-12 درجه شد و حدود 150-140 روز فصل رشد وجود داشته باشد برای کشت مناسب است. کاهو از گیاهان حساس به گرما است. گرماهای زیاد اثرات زیر را دارند:

1- فرایند گل دهی با طول روز بلند تسریع می شوند 2- سوختگی لبه ی برگ ایجاد می شود tip burn  اگر دما به 30 درجه برسد این حالت دیده می شود.

3- جوانه زنی بذر مختل می شود ( در دمای بالای 30 درجه)

مقاومت به سرمای خوبی دارد تا حدود صفر درجه را راحت تحمل می کند. در دمای زیر صفر و یحبندان برگ ها تاول زده و لوله ای می شوند. مناطق کاهوکاری مناطقي دارای رطوبت مناسب است که رطوبت نسبی تردی لازم را به کاهو می دهد. این رطوبت علاوه بر تردی کاهو باعث کاهش تبخیر و تعرق بیش از حد می شود. چون در کاهو در برگ نسبت سطح به حجم بالا است. اگر با تعرق مشکلی در جذب بوجودآید علائم کمبود و سوختگی در برگ ظاهر می شود و مناطق با رطوبت نسبی بالای 40 درصد مناسب است. مناطقی که این شرایط را ندارند با آبیاری بارانی ضمن آبیاری گیاه رطوبت مصنوعی ایجاد می گردد. در هوای خشک تراکم را بالا می گیرند تا پوشش و تراکم باعث حبس هوا بین بوته ها و حفظ رطوبت گردد.

از نظر خاک نیاز خاصی ندارد. خاک باید عمیق و غنی از مواد آلی باشد. از نظر بافت لومی و لومی شنی غنی از مواد آلی مناسب است. محدوده PH (6/6-8/5) مي باشد. به PH اسیدی حساس است. کاهو حساس به نمک های خاک است. در کشت گلخانه ای ضد عفونی خاک مشکل است. ضد عفونی با گاز های شیمیایی به کاهو آسیب می زند. گرم کردن خاک باعث آزاد شدن منگنز می شود که کاهو به آن حساس است. به ازاء هر هكتار kg 80 ازت، kg80 فسفر، kg200 پتاسيم، kg 50 كلسيم، kg 15 منيزيم به خاك اضافه مي شود. در خاك هاي مناطق شمال با كمبود كلسيم مواجه هستيم. قوه ناميه بذر تا چهارسال حفظ مي شود. حداقل دما براي جوانه زني بذر 0C 7/1 است.

 در مصرف کود کمترین مقادیرکود دامی بینkg/h ( 50-40 یا 80-70 ) کود دامی را 2-1 ماه قبل از کشت وارد خاک می کنند. مصرف کود شیمیایی دقت زیادی لازم دارد. اگر خاک از لحاظ مواد آلی فقیر باشد کود شیمیایی مشکل ایجاد می کند چون خاک توانایی اینکه کود شیمیایی را به تدریج در اختیار گیاه قرار دهد ندارد.

 

 

سید چاسب فاضلی

روش کشت وکار

رایجترین روش كاشت نشایی است. برای یک هکتار حدود 100-80 متر مربع خزانه و1000-800 گرم بذر لازم است. خزانه بسته به شرایط و زمان کشت می تواند هوای آزاد، گلخانه و شاسی باشد. اگر اول فروردین بخواهیم نشا را منتقل کنیم در زمستان باید درگلخانه بذر را بکاریم. مدت زمان پرورش نشا 8-6 هفته می باشد. زمان انتقال نشا وقتی است که 4-3 برگ اصلی بوجود آمده باشد. در مدت پرورش باید از بهترین ترکیب خاکی و نور کافی و کامل استفاده نمود. نور کامل نباید به همراه دمای بالا باشد. در کاهو حداکثر نور و دمای های پایین نیاز است. با خنک کردن، تهویه و بالا زدن پلاستیک دمای مناسب برای جوانه زنی بذر كه 22-18 درجه است ايجاد مي گردد. دماي مناسب رشد بين 0C 18- 15 مي باشد. در نشاءكاري پس از 35 روز از كاشت بذر در خزانه نشاءها قابل انتقال هستند. دماي مناسب خزانه 0C  18-16 در روز و 0C 12-10 در شب است. كاشت نشاء در زمين اصلي هم بوسيله دست و هم بوسيله ماشين هاي نشاء كار صورت مي گيرد. در كشت مستقيم بذر تنك كردن 4-3 هفته بعد از كشت انجام مي گيرد. عمق كاشت بذر cm2-5/1مي باشد. فاصله كشت cm30×30 مي باشد.

برای کاشت، زمین اصلی را به شكل جوی پشته در آورده، عرض پشته ها cm( 50-40 ) و فواصل روی ردیف cm 45 -35  مي باشد. تراکم كاشت کاهو بسیار متنوع است. از 70000 تا 200 هزار بوته در هکتار مي باشد.. سلیقه بازار تعیین کننده تراکم کاشت است. با تراکم بالا اندازه تک بوته کوچک می شود ولی امکان افزایش عملکرد کل وجود دارد. برای انتقال نشا زمان خنک روز یا ترجیحا روز ابری استفاده مي شود چون ریشه ها ضعیف و حساس هستند تعرق كم مي باشد و تطابق گیاه با خاک بالا می رود. امروزه از گلدانهای پوسیده شونده استفاده می کنند.

برای کاشت روش مستقیم هم امکان دارد. مقدار بذر مصرفیkg5/2-2 مي باشد. در این روش یکنواختی وجود ندارد. از نظر فصل رشد و به گل رفتن با مشکل مواجه خواهیم شد. امروزه جدید ترین روش نوارهای بذر است.

داشت

 برای مبارزه با علف هاي هرز اگر از کولتیواتور استفاده می شود باید در سطحی باشد که بوته ها آسیب نبینند. مبازه با آفات و بيماريها و تنك كردن در كشت مستقيم تغذيه از ديگر كارها در حين مرحله داشت مي باشد.

 

سید چاسب فاضلی

 

برداشت

از زمان انتقال نشا تا برداشت 9-6 هفته بسته به نوع رقم، شرایط آب وهوایی طول مي كشد. برداشت بوسيله دست با چاقو يا بوسيله ماشينهاي برداشت صورت مي گيرد. با چاقو که از زیر خاک ساقه را قطع می کنند صورت مي گيرد. در دمای صفر درجه و رطوبت 95% 4-3 هفته در انبار می توان آن را نگه داشت.

آفات: آگروتیس، تریپس، سوسک کارادرینا، شته و شب پره زمستانه مي باشد.

بیماریها:

 سفیدک درونیBremia، بوته میری، پوسیدگی خاکستری و انواع موزائیک و سوختگی ها مي باشد.

 

[ دوشنبه سیزدهم دی 1389 ] [ 1:58 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

كرفس Apium graviolens    از خانواده Apiaceae   نام انگليسي celery

منشاء آن حوزه مدیترانه، مناطق پست و مردابي شمال آفریقا و مصراست. مدتها به عنوان گیاه دارویی مصرف مي شده است. فرانسوی ها برای اولین بار کرفس را به عنوان سبزی استفاده کردند.

سید چاسب فاضلی

گیاهی دو ساله است. ازنظر شکل، برگ ها با دمبرگ بلند و با بریدگی های زیاد است. 7-3 برگچه دارد. دارای ماده ای به نام Apiol است که در بذر وجود دارد. نور ساخته شدن این ماده را تشدید می کند ولی اگر نور خیلی زیاد باشد علاوه بر خشبی شدن، باعث تندی دمبرگ می شود. دارای گلهای خودگشن و سفید رنگ است. بذر های خیلی ریز دارد. در 1kg آن 5/2 میلیون بذر وجود دارد که 6-4 سال قوه نامیه خود را حفظ می کند. از نظر ریشه اگر بذر بکاریم ریشه عمیق ولی اگر نشا بکاریم ریشه های نابجا سطحی باقی می ماند که دارای سه واریته است:

کرفس دمبرگی A. graveolens var.dulce دارای دمبرگ های خیلی بلند مي باشد. گاهی تا 60سانتي متر هم می رسد به رنگ های زرد ، طلایی و سفید یافت می شود.

کرفس قمری A. graveolens var.rapaceum قسمتی از ریشه و ساقه، محل ذخیره مواد شده است كه این قسمت بعنوان منبع غذايي مورد استفاده است.

کرفس برگیA.graveolens var.sealinum بیشتر برای تولید برگ سبز بکار می رود. شبیه جعفری است. اندام مصرفی دمبرگ نیست.

سیدچاسب فاضلی و محمد علیزاده

کشت وکار

جزءسبزی هایی است که مقاومت به سرما دارد. سبزی فصل خنک است. فصل رشد باید نسبتا طولانی باشد. مناطق مرتفع مناسب برای کشت است. البته درجه حرارت در طول رشد نباید بالا برود. به شرایط مرطوب هم نیاز دارد. درایران در شهرکرد، چهار محال بختیاری، گرگان، آمل، بابل کشت می شود. اگر در منطقه ای شرایط فراهم بود ولی در طول فصل رشد کوتاه بود وجود خزانه و گلخانه ضروری است. وجود رطوبت الزامی است چون لطافت از فاکتورهای کیفی کرفس است با رطوبت بالا تبخیر کاهش یافته و دیواره سلولی آبکی شده سنتز آوند چوبی کاهش می یابد. فوق العاده به خشکی حساس است. شدت نور بالا همراه دماي بالا به کرفس آسیب می زند. از نظر خاک شبیه ارقام سبزی های دیگر باید عمیق، شنی لومی، غنی از مواد آلی دارای زهکش مناسب باشد. حساس به خاک های اسیدی است.PH  مناسب 7-6 است. اگر خاک خیلی اسیدی شود آسیب می بیند. کرفس تا حد کمی می تواند شوری را تحمل کند. حساس به شوري مي باشد. نیاز به مصرف کود شيميايي بالایی دارد چون اندام رویشی بزرگ تولید می کند.

مقدار مصرف كودهاي شيميائيN=120-150kg/h ,P=100kg/h ,K=150-200kg/h  مي باشد

کرفس از جمله گیاهانی است که به کمبود كلسيم حساس است و در صورت کمبود، عارضه یblack heart  رخ می دهد. سوختگی نوک ایجاد شده بتدریج کل پهنک و دمبرگ را فرا مي گيرد و مرکز گیاه سیاه و خشک شده از بین می رود. برای جلوگیری از این عارضه تنظیم PH و شرایط رطوبتی بستر به محض نوسانات رطوبتی می باشد.

برای رفع کمبود های سریع محلولهای رقیق از نمک كلسيم را روی گیاه اسپری می کنند. در اثر کمبود B عارضه یCrecked stem  ایجاد می شود. دمبرگ ها تند و شکننده و ممکن است شکاف در دمبرگ بوجود آید. لکه های سیاه و قهوه ای روی برگ و دمبرگ بوجود می آید. در زمین های قلیایی با PH بالای 7 این عارضه بیشتر رخ می دهد. بوراکس را پیش از کاشت با انواع کود های دیگر با خاک مخلوط می کنند تا بور خاک بالا رود. میزان مصرف 10-8 kg/h مي باشد.

روشهای کاشت

رایج ترین روش خزانه کاری و تولید نشاءاست. در روش مستقیم 2-1kg بذر استفاده می شود. شکل خزانه بسته به منطقه خزانه ی هوای آزاد، شاسی گرم، گلخانه، جعبه کاشت می تواند باشد. در منطقه گرم با 8 ماه فصل کاشت، باز نشا کاری می کنیم. مقدار بذر مصرفی 6-3 گرم در هر متر مربع در مجموع g/h 300-250 مصرف می شود. برای هر 1000 نشاء2/1 گرم بذر نیاز است. بذرها خیلی ریز مي باشند به همین دلیل باید سطحی کاشته شود چون بذر در جوانه زنی تاثیر دارد. جوانه زنی کند و طی3-2 هفته صورت می گیرد. به همین دلیل بذر را قبل کاشت در پارچه خیس می كنند. گاهی بدلیل ریزی در جعبه کاشت می کاریم. نیاز به خزانه دوم داریم که در این خزانه با فاصله 7-5 سانتي متر می کارند. پس از 4-3 هفته از انتقال دوم به زمین اصلی منتقل می شود. مدت زمان لازم برای آماده سازی12-8 هفته مي باشد. جوانه زنی بذر در دمای 5 درجه هم انجام می گیرد ولی بهترین دما 20-15 درجه است. پس از سبز شدن دما در روز 25-20 در خزانه و در شب 15-12 درجه مي باشد. پس از انتقال در زمین اصلی فاصله ردیف ها 60-40 و فواصل روی ردیف 30-20 سانتي مترمي باشد. فواصل بین ردیف به عوامل مختلفي مانند نوع ماشين آلات و غيره بستگی دارد.

 

سیدچاسب فاضلی و محمدعلیزاده و توفیق عظیم پور

داشت

شامل سله شکنی، مبارزه با علف های هرز، آفات و بيماريها و سفید کردن ساقه Blanching كه روشهای مختلفی دارد مي باشد. ساده ترین روش سفيد كردن استفاده از خاک به2 صورت :1- شیاری ایجاد کرده و نشاء را در شیار کاشته سپس شیار را پر می کنیم.(هوای منطقه نباید گرم وخاک سنگین باشد.)

2- روی خاک نشاء را سطحی کاشته با رشد بتدریج خاک دهی صورت می گیرد. 3- استفاده از کاغذ های ضد نور، لوله های پلاستیکی دور بوته، تخته، چوب و... مي باشد.

برای جلوگیری از فرایند به گل رفتن بی موقع(Bolting ) 1- باید در اوایل دوره رشد سرما رخ ندهد، وقتی بوته کوچک است اگر دو هفته سرمای 3 درجه رخ دهد احتمال گلدهی افزایش می یابد.2- عدم تحریک رشد در درجه حرارت های پایین در این حالت نباید کود سرک و آبیاری پس از یک دوره تشنگی انجام شود.3- انتخاب بذر و رقم مناسب. بعضی از ارقام برای Bolting درجه حرارت پایین تر نیاز دارند. 4 - جلوگیری از هر مشکلی که کندی یا توقف رشد ایجاد کند.

نکته: کود سرک که معمولا کودهای ازته است بتدریج با رشد بوته می دهند.

سید چاسب فاضلی و محمد علیزاده و صمد حسین پور

برداشت

زمان برداشت دلخواه است ولی از نظر اقتصادی باید زمانی باشد که ضمن حفظ کیفیت، حداکثر وزن را داشته باشد. شیوه برداشت با چاقو از پایین دمبرگ ها قطع کرده طوری که دمبرگها به هم متصل باقی بماند.

آفات مهم:

 شته، کک های گیاهی، مگس هویج، کنه ، تریپس، نماتد مي باشد.

بیماریهای مهم: Late blight ,Early blight ، قارچcerospora appii  ، پوسیدگی طوقه((selecrotinia

[ شنبه یازدهم دی 1389 ] [ 14:39 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

جعفري .Petroselinum crispum  Mill از خانواده چتريان  Apiaceae نام انگليسي parstey

بومي نواحي مديترانه است. سابقه 2000 ساله کشت و کار دارد. مي باشد .از نظر گیاه شناسی گياهي دو ساله يا چند ساله مي باشد كه در سبزيكاري به عنوان گياه يكساله كشت مي شود. مقاوم به سرما و محصول فصل خنک مي باشد. سال اول تولید برگ و اندام هوایی می کند. ارتفاع حداکثر40- 30 سانتي متر، با ریشه نسبتا عمیق. در سال دوم پس از رفع نیاز سرمایی ساقه گل دهنده به طول 70-60 سانتي متر ايجادمي كند. گل بصورت چتر، گلها اغلب سفید، بذر خاکستری مایل به سبز و وزن هزار دانه 2-5/1 گرم مي باشد.

 داراي تيپ هاي مختلفي مانند جعفري برگ صاف، برگ ناصاف، جعفري ريشه اي مي باشد.

1- P.c. var.vulgar برگ صاف                      

2- P.c.var. hortens برگ ناصاف                    

3- P.c.var.tubersum

 جعفري داراي ريشه عميق به طول cm160، بذرهاي ريز و معطر، مقدار زيادي ويتامين و املاح معدني بويژه كلسيم و آهن مي باشد.

ويتامين هاي A ,C به مقدار زيادي در آن يافت مي شود. بوي معطر آن ناشي از Apiol است.

 کشت وکار

:از نظر نوری جزءگیاهان نور پسند است. نقطه اشباع نوری پایین دارد و در مناطق با یخبندان های شدید نیاز به حفاظت دارد. در اثر نور زیاد خشبی وخراب می شود. از نظر خاکي نيازمند خاكي غنی از مواد آلی است. حساس به PH اسیدی است. کود دامی پوسیده را می توان استفاده کرد. از کود های شیمیایی N=90,P=80,K=125  مي توان استفاده كرد. بذر آن دیر جوانه می زند و تا 28 روز طول مي كشد. به همین خاطر خوراک مورچه می شود و در نتيجه تراکم کاهش یافته و مصرف بذر بالا می رود. روش کاشت به صورت دستی یا ردیفی مي باشد. مقدار مصرف بذر در تراکم های کم و یا ردیفی و در تراکم های بالاkg/h)ا20-15) مي باشد. بهترین روش دست پاش است. علت کاشت ردیفی:1- مکانیزه شدن کشت 2- بوته ها بزرگ می شود. برای مکانیزه شدن باید بصورت انبوه جعفری را کشت کرد و به مرور برداشت، دسته بندی و عرضه کرد.

فواصل ردیف 25-20 سانتي متر مي باشد. مرسوم ترین زمان کشت در کرج، بهار است كه پس از رفع خطر سرمای بهاره انجام مي شود. در این مکان کشت پاییزه هم دارد ولی اگر هوا خیلی سرد شود نیاز به حفاظت دارد جعفری که در پاییز کشت شده و نیاز سرمایی آن برطرف شود در بهار در چین های آخر، برگها چین دار و بدشکل می شود و این علائم به گل رفتن است ولی با سرزنی متداول از گل دادن جلوگیری می کنیم. در مناطق گرمسیر رایج ترین وقت، آن است كه اوایل تا اواسط پاییز کشت کرده و در تمام زمستان برداشت می کنند. بسته به شرایط منطقه در هر سال 18-17 چین می توان برداشت کرد. روش برداشت به این صورت که از 3-2 سانتي متر بالای زمین بوته ها را می برند. بسته بندی کرده و می فروشند. در مقابل خشكي حساس و به سرما بسيار مقاوم است. در آب و هواي خنك نتيجه بهتري مي دهد.

[ شنبه یازدهم دی 1389 ] [ 14:13 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

 

اكثر اين سبزيها به دماي پايين مقاوم هستند. اغلب روز بلند و چنانچه در معرض روزهاي بلند قرار گيرند به گل مي روند. سبزی هایی که به منظور تولید اندام رویشی هوایی کشت وکار مي شوند که بیشتر برگ وگاهی دمبرگ آنها استفاده مي شود. در اروپا سبزیهای برگی را به 2 دسته تقسیم می کنند

1 ) (greens ) herbs : مانند شوید و تره                 2 ) Salad crops : جعفری، کاهو، کرفس و آندیو.

در مورد اغلب سبزیهای برگی بدلیل اینکه مقاومت نسبی به غرقابی شدن دارند و به دلیل اینکه تراکم بالا باعث افزایش عملکرد می شود روش تولید به صورت کرتی و دست پاش باقی مانده است ولی در مورد دسته ای که عملکرد بستگی به تک بوته دارد در سطوح وسیع کشت مکانیزه و ردیفی مرسوم شده است. مثل کاهو وکرفس.

مهندس هادي طيبي/سيد چاسب فاضلي

اسفناج Spinacia oleracea L.  از خانواده Chenopodiaceae نام انگليسي  Spinach

بومي آسياي مركزي و به احتمال زياد فلات ايران است. شواهدی هست که 2000 سال پیش اسفناج در ایران کشت می شده و سپس به اسپانیا و اروپا برده شده است. در سال 700 میلادی در چین کشت مي شده است. يكساله و روزبلند مي باشد. بعد از سبز شدن توليد برگ هاي طوقه اي مي كند. داراي ريشه اصلي عميق تا cm40 است و به شوري مقاوم است. كنار برگها صاف يا دندانه دار است. ارقام با برگهاي ناصاف عمر انباري بيشتري دارند. گلهاي نر و ماده به چند صورت نسبت به همديگر قرار مي گيرند. بر اين اساس چهارنوع اسفناج وجود دارد:

1- پايه هايي كه فقط گل نر توليد مي كنند. اندازه گياه كوچك و نسبت به بقيه زود گل تر هستند.

2- پايه هايي كه فقط گل ماده توليد مي كنند. پایه های ماده برگ های بزرگتر ودرشتري توليد مي كنند و دیر گل می دهند. ازدیدگاه تولید سبزی پایه های ماده برترمي باشند.

3- پايه هاي دو جنسي ( گل كامل) تعداد گل هاي نر نسبت به ماده بيشتر است.

4- پايه هاي دو جنسي كه تعداد گل هاي ماده بيشتر از نر است. ارقامي كه داراي گل نر هستند برگهاي كمتري دارند و زود گل تر هستند. قند، كلروفيل و مقدار كاروتن در نوع ماده يبشتر از نر است. گرده افشاني بوسيله باد مي باشد.

دو واريته كه بيشتر مورد كشت قرار مي گيرد:

1- S.o.var. oleraceae  يا  S.o.var. spinosa

داراي بذرهاي خاردار مي باشد. وزن هزار دانه بالای11گرم است. یکسری ژنهای مقاومت در گیاه یافت می شود.

2- inermis S.o.var. داراي بذرهاي صاف و گرد مي باشد و از نظر كشت و كار آسان تر است.

ارزش غذايي

اسفناج داراي 3% پروتئين، 3% املاح معدني از قبيل آهن، پتاسيم و مقدار زيادي ويتامين B .C. A مي باشد. داراي مقدار زيادي كلسيم به صورت اكسالات كلسيم است كه قابل جذب نيست. مقدار نيترات در سبزيهاي برگي زياد است كه اگر در بدن به نيتريت تبديل نشوند سرطان زا است. سبزيهاي ريشه اي و غده اي مقدار نيترات متوسط دارند. در صورتي كه سبزيهاي ميوه اي مقدار نيترات كمي دارا مي باشند.

 شرايط آب و هوايي و خاكي

اسفناج محصول نواحي خنك است. بهترين عملكرد را در نور زياد، دماي متوسط و هواي مرطوب دارد. قدرت تحمل يخبندان آن بيشتر از ساير سبزيهاي برگي است. بعضي از ارقام آن تا 0C 7- را تحمل مي كنند. دوره رويش گياه 50-40 روز مي باشد. گرماي زياد باعث زود گلدهي و به بذر رفتن گياه مي شود. در اسفناج اگر به طول روز بلند برخورد کنیم محدودیت دارد چون به گل می رود، برگها خشبی و از بین می روند. اسفناج چون مقاوم به دمای پایین است این امکان را می دهد که حدود 5 هفته قبل از وقوع آخرین سرمای بهاره درمناطق معتدله کشت نماییم. در کرج زمان کشت اواخر بهمن یا اوایل اسفند است تا در اواخر فروردین و اواسط اردیبهشت برذاشت کنیم.

در سه حالت در پاییز می توان کشت نمود1) قبل از وقوع یخبندان های شدید و از زمان کوتاه شدن فتوپریود که فرصت کافی در اختیار گیاه باشد بین زمان کشت تا وقوع سرما 2) منطقه یخبندان های شدید نداشته باشد.3) از گیاه محافظت کنیم یعنی در پاییز کشت کنیم. در کشت پاییزه که امکان وقوع سرما وجود دارد بهترین زمان 7 تا 8 هفته قبل از وقوع اولین سرمای زمستانه مي باشد. در مناطقي با تابستان گرم، كشت در اوايل يا اواسط پاييز يا در اوايل اسفند صورت مي گيرد. بذر زود برداشت شده را اگر بکاریم 50 درصد بوته نر و50 درصد بوته ماده می دهد بوته ی یکپایه با گل نر بیشتر شبیه پایه نر با برگهای بزرگتر است. هردو پایه نر و ماده می توانند گل دهند مشروط به اینکه فتو پریود از یک حد بحرانی که برای اسفناج 5/13 ساعت است بیشتر شود و شرایط برای به گل رفتن گیاه فراهم شود. اگر طول روز به 13 ساعت نرسد همواره گیاه در حالت رویشی به سر خواهد برد. به گل رفتن در تعامل با فاکتورهای دیگر مثل درجه حرارت است. در مکان هایی با درجه حرارت پایین اگر فتوپریود مناسب باشد به گل نمی رود. مناطق حاشیه کویر که خشک و سوزان است برای کشت مناسب نیست. در مکانی باید کشت صورت بگیرد که1) طول روز از حد بحرانی بالاتر نرود. 2) درجه حرارت بالا در آن زمان وجود نداشته باشد.3) شرایط رطوبتی هوا در حد متعادلی باقی بماند. وقتی گیاه اسفناج جوانه زد تولید گیاه رزت می کند. برگها یا از یک ناحیه یا از یک ساقه کوچک خارج می شود. در اسفناج احتمال ايجاد ساقه های فرعی ثانویه و اولیه وجود دارد. درصورتی که اسفناج به گل نرود ارتفاع ساقه ها به 60سانتي متر هم می رسد. وقتی شرایط گلدهی فراهم شد رشد ناگهانی ساقه در گیاه Rosette رخ داده و به گل می رود. گلهای چتری و دسته دسته دارد. 6 تا 12 گل در هر خوشه وجود دارد و از نظر تلقیح آلوگام(دگرگرده افشان)است. گل دادن اسفناج علاوه بر نور و گرما تحت تاثير ورناليزاسيون نيز قرار مي گيرد. بهترين خاك خاكهاي حاصلخيز و آفتاب گير با PH مناسب 7-6 مي باشد. در انتخاب ارقام براي كاشت نكات زير را بايد رعايت كرد: شامل رشد سريع رويشي، تمايل كم به زود گلدهي، كم بودن تجمع نيترات در آن، مقاومت در برابر سرما، آفات و بيماريها مي باشد.

ارقام امروزه بيشتر از نوع يكپايه با گلهاي نر بيشتر هستند ولي ازنظر برگ دهي و ديرگلدهي مانند پايه هاي ماده عمل مي كنند. زمان كاشت انواع بهاره، اواخر اسفند، انواع پاييزه اواخر تابستان و ارقام زمستانه اواخر پاييز مي باشد.

 برداشت

 رایجترین آن اين است كه زمین را آبیاری کرده و وقتی رطوبت به حد کافی رسید بوته ها را از خاک خارج می کنند. در اروپا برداشت چند مرحله ای صورت می گیرد بدین ترتیب که برگهای بالغ را برداشت می کنند. در این برداشت از یک سو باید صبر کنیم تا برگها رشد کافی داشته باشند از سوی دیگر خطر به گل رفتن وجود دارد. به همین دلیل بوته ها را یکجا برداشت می کنند. موقع برداشت زمانی که بوته ها 7-5 برگ بالغ داشته باشند مي باشد. زمان در روز در گذشته ساعات اولیه صبح بوده است ولی امروزه توصیه می کنند در بعد از ظهر انجام شود تا نیترات جذب شده در گیاه احیا شود و تجمع وجود نداشته باشد. مقدار عملكرد در هر هكتار 25-15 تن مي باشد. مقدار بذر مورد نياز براي كاشت، kg40-15 درهكتار مي باشد.

از بیماریهای مهم آن سفیدک درونی، بوته میری فوزاریومی، لکه سیاه heterosporium و از آفات آن شته و مینوز مي باشد.

 New-zealandاسفناج زلاندنو با نام Tetragonia tetragonioides  در خانوادهAizoaceae  دارای ساقه و برگهای گوشتی قابل مصرف مي باشد و با قطع کردن ساقه دوبار محصول می دهد. این نوع در ایران یافت نمی شود و از سبزيجات فصل گرم مي باشد.

منبع : جزوه درسي جناب استاد سليم پور

[ چهارشنبه هشتم دی 1389 ] [ 17:31 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

 

مطالعه و برسی تاثیر گذاری علف های هرز (تاج خروس) بر روی محصولات زراعی

 

 

گردآورنده:                   مهندس سید چاسب فاضلی

 

دانشجویی کارشناسی زراعت جهاد دانشگاهی واحد کاشمر

زمستان ۸۹ 

مقدمه :

علفهای هرز از مهمترین محدودیتهای تولید مطلوب محصولات زراعی محسوب می شوند .موفقترین علف های هرز آنهایی هستند که بیشترین مشکل را برای محصولات زراعی ایجاد کنند . این موفقیت را ممکن است با ایجاد سریع کلنی علف هرز در محل های شخم خورده دشواری حذف آنها و افت عملکرد گیاهان زراعی سنجید(2).هر چند نتایج مطالعات نشان از آسیب پذیری و تلفات عملکرد محصولات زراعی در اثر  رقابت علفهای هرز دارند اما بسیاری از این بررسیها صرفا به بیان حاصل ازآن بسنده کرده و از تحلیل مکانیسمهای مرتبط به آن صرف نظر می کنند .  

اعتقاد بر این است که دانستن اساس و پیچیدگی رقابت بین گونه های رقیب ضمن اینکه آگاهی دقیق تر نسبت به حاصل را می دهد در مدیریت علفهای هرز نیز راهکارهای مطلوب تری را ارایه می کند . به طوری که نقاط ضعف گیاهان زرعی در فرایند رقابت مشخص و در اصلاح نباتات افقهای روشن تری را به متخصصین در جهت اصلاح گیاهان زراعی مقاوم به علف های هرز می دهد . با این دیدگاه بعضی از محققین تعیین مکانیزم های رقابت را مهمتراز نتایج آن می دانند 

شاخصهای رشد به عنوان ابزاری جهت تعیین مکانیسم و پیشگویی اثرات رقابتی هستند . مطالعه این شاخص هااز این جهت که نشان می دهند واکنش رشد به فراهمی منبع در چه مرحله و یا چه قسمتی از گیاه زراعی یا علف هرز منجر به بروز اثرات بازدارنده علف هرز بر عملکرد گیاه زراعی می شود با ارزش هستند و با تعیین آنها گونه های علف هرز می توان محدوده و درجه رقابتی علف های هرز را تعیین کرد 

سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول که معیاری کمی از تمام خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه هستند می تواند به عنوان مبنایی برای مقایسه قدرت رقابت گونه ها قرار گیرد

 از آنجایی که این خصوصیات در راستای بهره گیری فرصت طلبانه از محیط است می تواند به عنوان رمز موفقیت گونه های رقیب باشد

مطالعه راش و رادوسویچ نشان داد که عوامل مرتبط با جثه گیاه و سطح برگ بهترین معیارهای پیش گویی قابلیت رقابت علف های هرز است . بدیهی است که افزایش سریع سطح برگ که به گسترش سریع سایه اندازگیاهی می انجامد در موفقیت علف های هرز و گیاهان زراعی در محیط کشاورزی تعیین کننده است 

وانجسل ورینر برای تعیین توانایی رقابت نسبی  علف های هرز سوروف و تاج خروس با سیب زمینی با انجام آزمایش سریهای جایگزینی مشاهده کردند که سوروف در مقایسه با تاج خروس از توان رقابتی بیشتری برخوردار بود نامبردگان علت این برتری را سرعت رشد نسبی بالای سوروف و ارتفاع بیشتر سوروف نسبت دادند 

مطالعات نشان می دهند سرعت رشد بالا و سرعت تجمع ماده خشک گونه های رقیب از عوامل موثر در بروز اثرات و درجه رقابتی آنها هستند و گونه هایی که از این نظر برتری داشته باشند در رقابت نیز موفقترند . 

ارتفاع و ساختار کانوپی گونه های رقیب نیز از عوامل عمده در رقابت  محسوب می شوند . از آنجایی که نور یکی از منابع اصلی رقابت می باشد ویژگیهای اخیر در تعیین نتیجه رقابت برای نور بسیارمهم هستند .

 کاون و همکاران آرایش افقی برگ علف های هرز پهن برگ را دلیلی برای قدرت رقابتی این گونه ها بیان کردند . 

 هالت اظهار داشت که ساختار کانوپی بویژه ارتفاع و محل قرار گرفتن برگ ها و ارتفاعی از گونه ها که بیشترین سطح برگ را دارا است تعیین گننده رقابت برای نور می باشد .

بگونیا و همکاران نیز گزارش کردند که کاهش عملکرد سویا با افزایش ارتفاع گاو پنبه همبستگی بالایی داشت به اعتقاد آنها کاهش تشعشع فعال فتوسنتزی در اثر ارتفاع بیشتر گاو پنبه تجمع برگ های آن دربالای کانوپی سویا و آرایش افقی برگ های آن از عوامل مهم در بروز اثرات رقابتی گاو پنبه است.

 

مهندس هادی طیبی و سید چاسب فاضلی  

ماون نیز در یک مطالعه گلخانه ای مشاهده کرد که ارتفاع سوروف در طول دوره رشد سویاحدود 20  سانتی متربیشتر از سویا بود و این باعث خاموشی بیشتر نور در کانوپی سویا و کاهش جذب تشعشع فعال فتوسنتزی توسط سویا گردید

برسی ها نشان می دهد که خصوصیات فتو سنتزی گیاهان نیز می تواند بعنوان اساس فیزیولوژیکی رقابت در توان رقابتی گونه ها موثر باشد .گیاهانی که دارای مسیر فتوسنتزی چهار کربنه هستند معمولا سرعت فتوسنتزی خالص بالاتری از گیاهان 3 کربنه دارند

 از این رو اختلاف میان گیاهان 4 کربنه و 3 کربنه به عنوان اساس بیو شیمیایی برای رقابت گیاهان مورد برسی قرار می گیرد .سوروف و تاج خروس از جمله علفهای هرزی هستند که به لحاظ خصوصیات فیزیولوژیکی (4کربنه) و مرفولوزیکی از جمله ارتفاع بالا ،تولید بذر فراوان و سرعت رشد بالا ،ضریب استهلاک نوری (تاج خروس) و گسترش عمقییی و عرضی ریشه بخصوص در سوروف در مزارع حبوبات مورد توجه هستند و وجود این ویژگی های رقابتی آن دو است. 

اثر سوروف و تاج خروس بر ماده خشک تجمعی و روند تغیرات آن:

 

بر اساس نتایج حاصل بیشترین ماده خشک لوبیا زمانی حاصل شد که در تمام فصل رشدعاری از علف های هرز بود و زمانی که با علف های هرز در رقابت بود کاهش بسیار معنی داری در ماده خشک مشاهده شد

مقایسه داده های مربوط به انتهای فصل رشد نشان داد که ماده خشک تجمعی لوبیا

در تراکمهای کم ،متوسط وزیاد تاج خروس و سروف نسبت به شاهد بدون علف ز بترتیب در تاج خروس 70،78،80 درصد ودر سروف 32،55،60 درصد کاهش یافت . مشاهده می شود که تاج خروس حتی در تراکم کم (4 بوته در متر مربع)نسبت به تراکم بالای سروف (30بوته در متر مربع)کاهش بیشتری را درماده خشک لوبیا سبب شده است. از آنجا که گونه های رقیب فوق دارای خصوصیات مورفولوژیک و رشدی متفاوت هستند ف به نظر می رسد اختلاف اثر آنها در کاهش تجمع ماده خشک لوبیا مربوط به این مسئله باشد

 سایر مطالعات در این زمینه بیانگر صحت نتیجه فوق هستند برای نمونه شارتلف و کبل  در برسی رقابت تاج خروس ،سلمه تره آمبرژیا با سویادریافتند که در بین این سه گونه ، تاج خروس به مراتب اثرات بیشتری  را در تجمع ماده خشک سویا اعمال کرد. 

مقاسه روند تغییرات ماده خشک تجمعی سروف و تاج خروس نیز حاکی از این است که بطور متوسط ،در سروف این روند نسبت به شاهد بدون علف هرز و لوبیا الوده به سروف درتمام طول فصل در زیر منحنی لوبیا قرار گرفته است .

با توجه به نتایج حاصل به نظر می رسد مقدار مطلق وزن خشک تولیدی اندامهای هوایی در سوروف نمیتواند بیانگر اثرات رقابتی ان با لوبیا باشد و از مکانیسم دیگری بر لوبیا اعمال اثر کرده است از انجا که بیوماس تولید شده توسط هر یک از اجزا مخلوط به عنوان سهم نسبی هر یک از گونه ها در کسب منابع می باشد ومیتواند به عنوان شاخصی برای سنجش توانایی گیاهان در بهره برداری از منابع یا قابلیت رقابت به شمار رود

 به نظر میرسد این ویژگی در تاج خروس علت برتری ان نسبت به سوروف است.

 

  تاثیر سوروف وتاج خروس بر سرعت رشد لوبیا و روند تغییرات آن:

 

لوبیا بیشترین سرعت رشد را در شرایطبدون علف هرز داشت. انالیز داده های مربوط به زمانی که سرعت رشد در تیمار شاهد بدون علف هرز در حداکثر مقدار خود بود ،نشان داد که تداخل سوروف وتاج خروس با لوبیا منجر به کاهش معنی داری (0.01>)در سرعت رشد لوبیا شدند . در این شرایط لوبیا زمانی که در تداخل با سوروف بود سرعت رشد بیشتری داشت .مقایسه روند تغییرات سرعت رشد در دو گونه سوروف وتاج خروس نشان از اختلاف ان در تداخل با لوبیا داشت . 

هر چند تاج خروس در مراحل اولیه رشد نسبت به لوبیا از سرعت رشد کمتری برخوردار بود اما پس از این دوره روند رو به افزایشی را داشت و در طی مراحل حساس رشد لوبیا (گلدهی تا پر شدن غلافها)بیشترین مقدار سرعت رشد خود را بدست اورد . به طوری که حتی در مقایسه با لوبیا شاهد بدون علف هرز نیز از سرعت رشد بالاتری برخوردار بود.

 لاری نیز سرعت رشد بالای تاج خروس را از خصوصیات مهم ان در بروز اثرات رقابتی این علف هرز میداند و به اعتقاد بوکانان و همکاران نیز یکی از دلایل برتری رقابتی تاج خروس نسبت به پنبه سرعت رشد ان می باشد . در سوروف نیز همزمان با روند رو به افزایش سرعت رشد تاج خروس این شاخص افزایش یافت اما سرعت رشد ان نسبت به تاج خروس به مراتب کمتر بود 

از طرفی سرعت رشد سوروف نسبت به لوبیا در اکثر طول فصل رشد کمتر بود و بیشترین ومقدار خود را زمانی بدست آورد که لوبیا در مرحله رسیدن فیزیولوژیکی دانه ها بود و برخلاف تاج خروس زمانی که در لوبیا سرعت رشد روند نزولی به خود گرفت سوروف بیشترین سرعت رشد را داشت. اگر چه مطالعاتی از قبیل آزمایش و انجسل و رینر و استیون و همکاران  سرعت رشد  اندامهای هوایی سوروف را دلیلی برای برتری رقابتی ان با سیب زمینی و لوبیا میدانند اما در این ازمایش این شاخص در سوروف میتواند معیاری برای برتری رقابتی ان باشد و به نظر می رسد سوروف مکانیسم دیگری را در رقابت با لوبیا اعمال می کند.

 

 

مهندس هادی طیبی و سید چاسب فاضلی 

اثر سوروف و تاج خروس بر ارتفاع لوبیا و روند تغیرات آن

 

    حضور سوروف و تاج خروس منجر به کاهش معنی داری(0.01> )در ارتفاع لوبیا شد. نتایج حاصل از داده های ازمایشی حاکی از ان است که نقش تاج خروس در کاهش ارتفاع لوبیا به مراتب بیشتر از سوروف می باشد.

ارتفاع لوبیا نسبت به شاهد به طور متوسط در تاج خروس 32 درصد ،در صورتی که این کاهش در سوروف 16درصد بود

سایر مطالعات نیز بسته به گونه علف هرز نتایج مختلفی را از اثرات علفهای هرز بر ارتفاع لوبیا و گیاهان زراعی مشابه،داشته اند

به عنوان مثال در مطالعه ماون سوروف تاثیر معنی داری  در کاهش ارتفاع سویا داشت،در صورتی که در ازمایشات دیوید و همکاران  و فیلپ وبرادلی به ترتیب امبروژیاو توق تاثیر در ارتفاع لوبیا نداشته اند اگر چه نتایج بعضی از مطالعات وانجسل و رینر  و مارون  ارتفاع سوروف را به عنوان یکی از ویژگی های رقابتی سوروف میدانند اما با توجه به نتایج این ازمایش این ویژگی برای سوروف نمیتواند بیانگر توان رقابتی ان با لوبیا باشد ،در صورتی که روند تغییرات ارتفاع تاج  خروس احتمالا این علف هرز را در رقابت برای نور به عنوان گونه موفقی ساخته است . 

توضیع سطح برگ و جذب تشعشع 

دربررسی توضیع سطح برگ در لایه مختلف کانوپی مشاهده شد که علفهای هرز سوروف و تاج خروس از لحاظ زمانی و مکانی روند کاملا متفاوتی را در کانوپی مخلوط داشته اند . 

لوبیا حتی در شرایط بدون علف هرز بیشترین مقدار سطح برگ را در لایه 25 تا 50 سانتی متری سطح زمین داشت (شکل5) و در تیمارهای علف هرز نسبت به توضیع سطح برگ لوبیا در دو لایه 0 تا 25  و25 تا 50 سانتی متر تحت تاثیر  قرار نگرفت.  

اما علفهای هرز از نظر توضیع و موقعیت قرار گیری سطح برگ حتی زمانی که  کانوپی بسته نشده بود در بالای کانوپی لوبیا قرار داشت و بعد از بسته شدن کانوپی حدود 70درصد از سطح برگ تاج خروس بر فراز کانوپی لوبیا قرار داشت.

به نظر میرسد باتوجه به اینکه ارتفاع تاج خروس بالاتر از لوبیا بود، بهترین استراتیژی را در رقابت برای نور از طریق ارتفاع بیشتر و قرارگیری سطح برگ خود در بالای کانوپی لوبیا به کار برده است و به احتمال زیاد این جنبه از رقابت در تاج خروس سهم عمده ای را در افزایش اثرات رقابتی ان داشته است .

این در حالی است که در سوروف هر چند در انتهای فصل سطح برگ و ارتفاع بیشتری را نسبت به لوبیا داشت و توانست حدود 40 درصد از سطح برگ خود را دربالای کانوپی لوبیا قرار دهد اما به نظر میرسد این استراتژی سوروف در رقابت با لوبیا به خاطر اینکه لوبیا  در طی تکمیل مراحل رسیدن دانه(انتهای مراحل رسیدن فیزیولوژیکی)بوده تاثیری در فرایند رقابت و کاهش عملکرد نداشته است .

باتوجه به آنچه در قسمت لایه های کانوپی های گفته شده بنظر  می رسد وضعیت آرایش برگها (عمودی با ضریب استهلاک کم) و تجمع کمتر سطح برگ سوروف  در بالای کانوپی  لوبیا  دلیل این مهم می باشد. در صورتی که تاج خروس بطور متوسط 60%ز تشعشع را به خود اختصاص داده است و سهم جذب لوبیا از کل نور حدود 20%بود. 

همچنین تاج خروس توانسته است مانع نفوذ 55% نور به داخل کانوپی لوبیا شودو با توجه به اینکه تاج خروس تاج خروس در طی فصل رشد از نظر ارتفاع و موقعیت قرار گیری کانوپی نسبت به لوبیا برتری داشته است. 

معمولا در مطا لعات رقابت گونه های رقیب برای نور ارتفاع و شاخص سطح برگ به عنوان دو عامل  تعین کننده در برتری رقابتی به شمار می روند و اعتقاد بر این است که گونه های که شاخص برگ و ارتفاع بیشتری داشته باشند موفق تر هستند.

با توجه به نتایج فوق  بنظر می رسد در تداخل لوبیا و تاج خروس  ضمن اهمیت مقدار سطح برگ در رقابت برای تشعشع نقش ارتفاع و ساختار کانوپی تاج خروس (برگها افقی و پهن با ضریب استهلاک بالا)نسبت به مقدار سطح برگ از اهمیت بیشتری برخوردار است . 

کاوان و همکاران  برتری رقابتی تاج خروس نسبت به سوروف را در رقابت با سویا به آرایش افقی برگها و موقعیت تجمع آنها در تاج خروس نسبت به سوروف را در رقابت با سویا به آرایش افقی برگها و موقعیت تجمع انها در تاج خروس نسبت دااده اند. 

باربور و برایج  نیز حداکثر استهلاک تشعشع فعال فتوسنتزی توسط علف هرز ،موقعیت برگ ها در کانوپی و زمان قرار گرفتن ارتفاع علف هرز موقعیت برگ ها در کانوپی و زمان قرار گرفتن ارتفاع علف هرز در بالایی کانوپی گیاه زراعی را از پارامترهای اصلی رقابت برای نور می  دانند. با توجه به این امر بنظر میرسد تاج خروس در تمام موارد فوق نسبت به سوروف برتری داشته است. 

ماوان نیز در برسی خود به اهمیت نقش ریشه سوروف در بروز اثرات رقابتی با سویا اشاره کرده است.

  

فهرست منابع:

1-راستگو،م.1380 برسی رقابت خردل وحشی با گنم پاییزه درپاسخ به میزان و کاریرد کود نیتروژن؛پایان نامه ارشد دانشکده کشاورزی فردوسی.

2-کوچکی،ع،ح.ظریف کتابی ،وع.نخ فروش1380.رهیافت های اکولوژیک مدیریت علف های هرز(ترجمه).انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

3- Akey, W. C., T. W. Jurik, and J. Dekker. 1990. Competition for light between velvetleaf (Abutilun

theophrasti) and soybean (Glycin max). Weed Res. 30:403-411.

4- Barbour, J. C., and D. V. Bridges. 1995. A model of competition for light between peanut (Arachis

hypogea) and broad leaf weeds. Weed Sci. 43:247-257.

5- Begonia, J. C., and D. V. Aldrich, and C. D. Salisbury .1991.. Soybean yield as influenced by canopy

heights and duration of competition of velvetleaf (Abutilun theophrasti). Weed Res. 31:117-124

6- Buchanan, G. A., R. H. Crowley, J. E. Street, and J. A. Mcguri.1980.Competition of sicklpod (Cassia

obtusifolia) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) with cotton (Gossypium hirsutum). Weed

Sci. 28:258-262.

7- Chikoy, D., S. F. Weise, and C. J. Swanton.1995. Influence of common ragweed (Ambrosia

artemisifolia) time of emergence and density on white bean (Phaseolus vulgaris). Weed Sci. 43:375-

380.

8- Cown, P., S. F. Weaver, C. J. Swanton.1998. Interference between pigweed (Amaranthus spp),

barnyardgrasss (Echinochloa crus-galli) and soybean (Glycine max).Weed Sci. 46:533-539.

9- David, C., F. W. Stephan, and J. S. Clarence. 1995. Influence of common ragweed (Ambrosia

artemisifolia) time of emergence and density of white bean (Phaseolus vulgaris).Weed Sci. 43:375-380.

10- Fontyn, P. J., and B. E. Mahall.1981. An experiment analysis of structure in a desert plant community. J. Ecol.

69:883-896.

11- Grace, J. B. 1990. On the relationships between plant tratis and competitive ability. P. 51-56. in J. B.

Grace and D. Tilman, eds.Prespective on Plant Competition . New Yourk:Academic press.

12- Grime, J. P., and R.Hant.1975. Relative growth-rate:its range and adaptive significance in a local flora,

J. Ecol. 63:393-398.

13- Holm, L., G. Plucknett, D. L. Pancho, and J. P. Herberger.1977.The world,s worst weeds- distribiution

and biology. University press of Hawaii. 609 pp.

14- Holt, J. S. 1995. Plant response to light :a potential tool for weed management.Weed Sci. 43:474-482.

15- Kropff, M. J., and H. H.Vanlaar.1993.Modeling Crop-Weed Interaction. CAB. International. IRRI.

16- Larry, G. A.1957. Redroot pigweed (Amaranthus retroflexus).Weed Tech. 11:199-202.

17- Maun, M. A.1977.Ecological effects of barnyardgrass on soybean in a greenhouse.Weed Sci. 25:128-

131.

18- Menges, R. M., and R. Oliver.1988.Allelopathic effects of palmer amaranth (Amaranthus palmeri) on

seedling growth. Weed Sci. 36:326-328.

19- Nassiri, M., and M. J. Kropff. 1999. Modelling and measuring vertical light absorption within grassclover

mixture. Agricultural and forest methodology. 96:71-83.

20- Patterson, D. T. 1985. Comparative ecophysiology of weeds and crops. pp:101-129 in

S.O.Ducke(eds)Weed Physiology. CRC. press. Boca Raton, F1.

21- Patterson, D. T. 1995. Effects of environmental stress on weed/crop interaction. Weed Sci. 43:483-490.

22- Philip, E. N., and A. M. bradly. 1990. Common cocklebure (Xanthium strumanium) interfernce in snap

bean (Phaseolus vulgaris). Weed Tech. 4:745-748.

23- Radosevich, S. R. 1987. Methods to study interaction among crops and weeds. Weed Tech. 1:190-250.

24- Radosevich, S. R., and J. S. 1984. Weed Ecology Implication for Vegetation Management. John Wiley

and Sons, New York.

25- Robert, G. W. 1993. Wild prosomillet (Panicum miliaceum) interference in dry bean (Phaseolus

vulgaris). Weed Sci. 33:654-657.

26- Roush, M. L., and S. R. Radosevich. 1985. Relationships between growth and competetivness of four

annual weeds. J. Appl. Ecol. 22:895-901.

27- Shurtleff, J. L., and H. D. Cable. 1985. Interference of certain broadleaf weed species in

soybeans(Glycin max L.). Weed Sci. 33:654-657.

28- Steven, A. F., L. W. Mitich and S. R.Radosevich . 1984. Interference among bean (Phaseolus vulgaris),

Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli), and Black Nightshade (Solanum nigrum). Weed sci. 32:336-

342.

29- Toller, J. E., J. B. Guice, and E. C. Murkdoch. 1996. Interference between johnsongrass (Sorghum

halepense) smooth pigweed (Amaranthus hybridus) and soybean (Glycin max).Weed Sci. 44:331-338.

30- Vangessel, M. J., and K. A. Renner.1990. Redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and barnyardgrass

(Echinochloa crus-galli) Interference in potatoes (Solanum tuberosum).Weed Sci. 38:338-343.

31- Zimdahl, R. L. 1987. The concept and application of the critical weed free period. In"Weed

management in Agrosystems ecological approaches. M. A. Altieri, and M. Liebman(eds). CRC Press.

Boca Raton.

32- Zimdahl, R. L. 1999. Fundamentals of Weeds Science. Academic Press.Inc

[ سه شنبه هفتم دی 1389 ] [ 9:19 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

 

1) “ما نه برای یافتن فردی کامل، بلکه برای دیدن کامل یک فرد ناکامل عاشق میشویم.” – سام کین

2) “من باور دارم که دو انسان از قلبشان به هم متصلند، و مهم نیست که چه کار می کنید، که هستید و کجا زندگی می کنید؛ اگر مقدر شده که دو نفر با هم باشند، هیچ مرز و مانعی بین آنها وجود نخواهد داشت.” – جولیا رابرتز

3) “دوستت دارم نه به خاطر اینکه چه کسی هستی، به این خاطر که وقتی با توام چه کسی میشوم.” – ناشناس

4) “زندگی به ما آموخته که عشق در نگاه خیره به یکدیگر نیست، بلکه در یک سو نگریستن است.” – آنتونیو دو سنت اگزوپری

5) “در عشق حقیقی، کوتاهترین فاصله بسیار طولانی است و از طولانی ترین فاصله ها می توان پل زد.” –هانس نوون

6) “عشق یعنی وقتی دور هستید دلتنگ شوید اما از درون احساس گرما کنید چون در قلبتان به هم نزدیکید.” –کی نودسن

7) “اگر هر بار که لبخند بر لبانم می نشانی، می توانستم به آسمان بروم و ستاره ای بچینم، آسمان شب دیگر مثل کف دست بود.” – ناشناس

 ۸“بهترین و زیباترین چیزها در دنیا قابل دیدن و لمس کردن نیستند—باید آنها را با قلبتان احساس کنید.” –هلن کلر

9) “این عشق نیست که دنیا را می چرخاند، عشق چیزی است که چرخش آنرا ارزشمند می کند.” – فرانکلین پی جونز

10) “اگر معنای عشق را می فهمم، همه به خاطر توست.” – هرمان هسه

11) علت عاشق زعلت ها جداست …. عشق اسطرلاب اسرار خداست – مولانا

12) میگن عشق یک معجزه است ، میگن عاشق دنیا را یه جور دیگه میبینه ، زمان و مکان را فراموش میکنه ، انگار همان لحظه که عاشق میشه همان لحظه هم به دنیا میاد ، و اگر عشقشا از دست بده در اندک زمانی قلبش می ایستد و میمیره چون هوای تنفسش هوای عشق است ، آره یه جور معجزه است – فیلم مرد دوصد ساله

13) زندگی بدون عشق مثل درختی است بدون شکوفه و بدن بار و برگ – جبران خلیل جبران

14) عشق گوهری است گرانبها اگر با عزت توام باشد – تولستوی

15) زندگی سعادتمند تنها در عشق واقعی خلاصه میشود – آلبرت هوبرد

 

 

[ سه شنبه سی ام آذر 1389 ] [ 11:31 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

 

فيزيولوژي دانشي است که وظيفه‌اش بررسي عملکرد (Function) موجودات زنده است. ماهيت بررسي در اين علم ، وظيفه و کارکرد اندامهاست. نام قديمي فيزيولوژي وظايف‌الاعضا بوده است. فيزيولوژي گياهي ، مطالعه اعمال حياتي گياه ، فرايندهاي رشد و نمو ، متابوليزم و توليد مثل گياهان است


ديد کلي
کشف قوانيني که بر تغذيه گياه و رشد و نمو آن حکومت مي‌کند، شناخت توانايي واقعي سلولها در انجام فعاليتهاي بيولوژيک و همچنين ارائه روشهايي که ظهور يکي از توانائيهاي سلولي را امکان‌پذير مي‌سازد، هدف اساسي فيزيولوژي گياهي محسوب مي‌شود. همانطور که مسير روشن بسياري از اکتشافات نظري ، منشا پيشرفتهايي در يکي از شاخه‌هاي تجربي علوم است، نتايج حاصل از مطالعاتي که در همه شئون علمي بالاخص در فيزيولوژي گياهي صورت گرفته، باعث توسعه و پيشرفت واقعي کشاورزي شده و آن را از صورت ابتدايي خود در نخستين روزهاي ظهور انسان به صورت کاملا پيشرفته امروزي ، مبدل ساخته است.
از طرف ديگر ، ترقيات سريع فيزيولوژي گياهي نيز خود مديون ترقيات علوم ديگري مانند فيزيک و شيمي است، زيرا عملا کليه اعمال متابوليزم سلولها بر اساس قوانيني تفسير مي‌شوند که در مورد عالم بيجان شناخته شده‌اند. شک نيست که علم فيزيولوژي گياهي ، علمي است تجربي و همه کوششهايي که در اين زمينه صورت مي‌گيرند، به شناسايي بيش از پيش ماده زنده منجر مي‌شوند. به علاوه فيزيولوژي گياهي ، علم پايه مستقلي است که داراي مفاهيم خاصي بوده، شيوه مخصوصي در تجربيات آن مشاهده مي‌شود.

مرکز تحقیقات مشهد  سید چاسب فاضلی ومهندس میلاد باقریان
موضوعات مطرح شده در فيزيولوژي گياهي
فيزيولوژي گياهي را مي‌توان مطالعه اعمال حياتي گياه ، فرايندهاي چرخه‌اي متحرک رشد ، متابوليزم و توليد مثل دانست. مباحث زيادي در فيزيولوژي گياهي بحث مي‌شود و در هيچ علمي ، نحوه پيشرفت واضح‌تر از زمينه فيزيولوژي گياهي نيست. از مباحثي که در فيزيولوژي گياهي بحث مي‌شود، مي‌توان به موارد زير اشاره کرد.
تغذيه و جذب در گياهان
انجام صحيح فرايندهاي متابوليزمي مستلزم وجود عناصري است که بايد به صورت اکسيد شده يا احيا شده ، معدني و يا آلي جذب سلولها شده، احتياجات آنها را از نظر ماده و انرژي تامين کنند. مقدار و نوع اين احتياجات تابعي از شدت و نوع واکنشهاي متابوليزمي بوده و به همين مناسبت هر موجودي از نظر قدرت سنتز و طريقه تحصيل انرژي با موجود ديگر متفاوت است.
موجودات زنده را از نظر قدرت سنتز و همانند سازي به دو دسته اتوتروف و هتروتروف تقسيم مي کنند. موجودات اتوتروف موجوداتي را گويند که از ترکيبات ساده‌اي نظير دي‌اکسيد کربن و ترکيبات معدني مختلف مانند نيتروژن معدني ، مي‌توانند کليه احتياجات خود را برطرف سازند که گياهان در اين گروه قرار مي‌گيرند.
احتياجات گياهان نسبت به انرژي
سلولهاي گياهي انرژي موجود در مواد تشکيل دهنده خود را به صور مختلف زير از دست مي‌دهند.
• به صورت انرژي حرارتي که در بعضي موارد مانند گل آذين گل شيپوري کاملا آشکار است.
• به صورت انرژي نوراني مانند فلورسانس کلروفيل
• به صورت انرژي مکانيکي مانند سيکلوز در سيتوپلاسم
• به صورت انرژي الکتريکي که نتيجه آن برقراري اختلاف پتانسيل بين اعضاي مختلف گياهان است.

 مشهد مقدس سید چاسب فاضلی ومهندس میلاد باقریان
احتياجات گياهان نسبت به مواد
ميزان اين احتياجات در نمونه‌هاي مختلف گياهي ، متفاوت است. رفع احتياجات يک گياه بالغ در درجه اول به منظور جبران موادي است که اين گياه در طول حيات از دست مي‌دهد. در درجه دوم ، رشد و نمو يک گياه احتياجات احتمالي ديگري بوجود مي‌آورد. کليه اين احتياجات بوسيله منابع طبيعي مختلفي تامين مي‌شوند که عبارتند از: خاک ، هوا ، آب و محيطهاي آلي.
بطور کلي در بخش تغذيه و جذب مباحث مختلفي بحث مي‌شود: احتياجات گياهان ، نقش عمومي و اختصاصي عناصر و علائم کمبودهاي آنها ، محلولهاي غذايي و کودهاي شيميايي ، تغذيه نيتروژن معدني و آلي ، چرخه متابوليزمي نيتروژن ، گوگرد و فسفر ، رابطه آب و خاک ، گردش مواد در گياه ، جذب مواد معدني ، مکانيزم جذب مواد و.... .

فتوسنتز
فتوسنتز (photosynthesis) از نظر لغوي به معناي توليد با استفاده از نور خورشيد است. فتوسنتز شامل دو دسته واکنش است که هردو در کلروپلاستها صورت مي‌گيرند. طي فتوسنتز انرژي و آب و اکسيژن توليد مي‌شود.

زندگي در روي کره زمين به انرژي حاصل از خورشيد وابسته است. فتوسنتز (photosynthesis) از نظر لغوي به معناي توليد با استفاده از نور خورشيد است. فتوسنتز شامل دو دسته واکنش است که هردو در کلروپلاستها صورت مي‌گيرند. طي فتوسنتز انرژي و آب و اکسيژن توليد مي‌شود.
در فتوسنتز ، انرژي خورشيدي براي اکسيد کردن آب ، آزاد شدن اکسيژن و نيز احيا کردن به ترکيبات آلي و در نهايت قند بکار مي‌رود. فتوسنتز شامل دو دسته از واکنشهاست: واکنشهاي نوري و واکنشهاي تاريکي.
بطور کلي در بخش فتوسنتز مباحث مختلفي بحث مي شود:
مفاهيم کلي در مورد فتوسنتز ، عملکرد کوانتومي نور ، ساختمان دستگاه فتوسنتزي ، ساختار تيلاکوئيدها در کلروپلاست ، گيرنده‌هاي نوري ، فتوسيستم‌هاي I و II ، مکانيزم انتقال الکترون و پروتون در کلروپلاستها ، ژنوم کلروپلاست ، چرخه احياي فتوسنتزي ، تنفس نوري ، چرخه احياي فتوسنتزي ، چرخه احياي کربن در گياهان CAM(کراسولاسه) ، سنتز نشاسته و ساکارز در گياهان و ... .
رنگدانه‌هاي فتوسنتزي
انرژي نور خورشيد ابتدا بوسيله رنگدانه‌هاي نوري گياهان جذب مي‌شود. همه رنگدانه‌هايي که در فتوسنتز فعاليت دارند در کلروپلاست يافت مي‌شوند. کلروفيلها و باکترو کلروفيلها که در بعضي از باکتريها يافت مي‌شوند رنگدانه‌هاي رايج موجودات فتوسنتز کننده هستند. البته همه موجودات فتوسنتز کننده داراي مخلوطي از بيش از يک رنگدانه هستند که هر کدام عمل خاصي را انجام مي‌دهند. از ديگر رنگدانه‌ها مي‌توان به کاروتنوئيدها و گرانتوفيل اشاره کرد.
کلروپلاست محلي است که در آن فتوسنتز صورت مي‌گيرد
برجسته‌ترين خصوصيت ساختماني کلروپلاست ، سيستم فشرده غشاهاي دروني است که به تيلاکوئيد معروف است. کل کلروفيل در اين سيستم غشايي که محل واکنش نوري فتوسنتز است قرار گرفته است. واکنشهاي احياي کربن يا واکنشهاي تاريکي در استروما (ناحيه‌اي از کلروپلاست که بيرون تيلاکوئيد قرار گرفته است) صورت مي‌گيرند. تيلاکوئيدها خيلي نزديک به يکديگر قرار دارند که به تيغه‌هاي گرانا موسومند.
مکانيزم جذب نور در گيرنده‌هاي نوري
موجودات فتوسنتز کننده داراي دو مرکز نوري متفاوت هستند که پشت سر هم آرايش يافته‌اند و سيستمهاي نوري 1 و 2 ناميده مي‌شوند. سيستمهاي گيرنده در رده‌هاي مختلف موجودات فتوسنتز کننده تفاوت قابل ملاحظه‌اي دارند. در صورتي که مراکز واکنش حتي در موجوداتي که نسبتا اختلاف دارند يکسان است. مکانيزمي که از آن طريق انرژي تحريک کننده از کلروفيل به مرکز واکنش مي‌رسد، اخيرا به صورت انتقال رزونانس از آن ياد شده است. در اين فرايند فوتونها به سادگي از يک مولکول کلروفيل دفع و توسط مولکول ديگر جذب نمي‌شوند. بيشتر انرژي تحريک کننده از طريق فرايند غير تشعشعي از يک مولکول به مولکول ديگر منتقل مي‌شود.
يک مثال مناسب براي درک فرايند انتقال رزونانس ، انتقال انرژي بين دو رشته سيم تنظيم شده (کوک) است. اگر يکي از رشته‌ها ضربه بخورد و درست نزديک ديگري قرار گيرد رشته تنظيم شده ديگر مقداري انرژي از اولي دريافت نموده و شروع به ارتعاش مي‌کند.
کار آيي انتقال انرژي بين دو رشته تنظيم شده به فاصله آنها از يکديگر ، جهت‌گيري نسبي آنها و نيز تواترهاي ارتعاشي بستگي دارد که مشابه انتقال انرژي در ترکيبات گيرنده است.
واکنشهاي نوري فتوسنتز
موجودات فتوسنتز کننده از طريق اکسيد کردن آب به مولکول اکسيژن و احياي نيکوتين آميد آدنين دي نوکلئوتيد فسفات ،‌ الکترون را به صورت غير چرخه‌اي منتقل مي‌کنند. بخشي از انرژي فوتون از طريق اختلاف PH و اختلاف پتانسيل الکتريکي در دو طرف غشاي فتوسنتزي به صورت انرژي پتانسيل شيميايي آدنوزين تري فسفات ذخيره مي‌شود. اين ترکيبات پر انرژي انرژي لازم براي احياي کربن در واکنشهاي تاريکي فتوسنتز را تامين مي‌کنند.
آدنوزين تري فسفات
آدنوزين تري فسفات (ATP)
اطلاعات اوليه
فقدان اکسيژن يکي از خواص مهم جو اوليه به شمار مي آيد. چنانچه در آن آميزش برق آساي عناصر اکيسژني وجود مي داشت، مولکولهاي ناپايدار حاصل ، به سادگي بر اثر احتراق نابود مي شدند. اگر حيات بدون استعانت از اکسيژن حادث شده باشد، بايد تخمير آن را تامين کرد و باشد، که لولي پاستور ، شيميدان فرانسوي نيز آن را حيات بدون آزمايش‌هاي مربوط به هوا توصيف کرد. عمل تخمير بر اثر شکستن مولکولهاي آلي)ترکيبات حاوي کربن) انرژي لازم را در اختيار ياخته قرار مي دهد، فسفاتهاي پر انرژي از قبيل آدنوزين تري فسفات را رها مي کند.

برخي از اشکال تخمير ، مانند تخمير هاي مواد الکل ، به عنوان فرآورده فرعي ، دي اکسيد کربن توليد مي کنند. رها شدن اين گاز در جو به وسيله اشکال بي هوازي حيات ، که به اکسيژن نياز دارند، در تکامل فرايند هاي سوخت و ساز بعدي ، از جمله عمل تنفس سهيم اند.
آدنوزين تري فسفات در مرحله دوم سوخت و ساز
بعد از عمل تخمير ، پيشرفت بعدي سوخت و ساز عبارت بود از چرخه مونوفسفات ششگانه (HMP). اين عمل اساسا فرايندي بي هوازي است که به کمک انرژي حاصل از آدنوزين تري فسفات ، هيدروژن را از قند آزاد مي کند. دي اکسيد کربن نيز به عنوان فراورده فرعي به دست مي آيد. نيمي هيدروژن مربوط به چرخه HMP از آب به دست مي آيد. اين چرخه معرف مرحله‌اي نسبتا پيشرفته (طي ميليونها سال) است، زيرا ، از دشوارترين راه به هيدروژن مي رسد، نمايشگر دو رواي است که عملا تمامي هيدروژن آزاد از سياره ها فرار کرده است.
منبع خورشيدي آدنوزين تري فسفات
سومين مرحله در اين جريان تکاملي (سوخت و ساز) ، احتمالا تغيير ماده آلي به فسفات آلي به کمک نور (فرايندي که طي آن گياهان سبز انرژي نوراني را به انرژي شيميايي تبديل مي کنند) ، يعني استفاده مستقيم در توليد ATP است. انجام اين عمل مستلزم وجود ماده رنگي کلروفيل(پوروفيرين منيزيم) براي جذب نور ، حضور مواد رنگين ياخته)پروتئينهاي آهن دار) براي تبديل انرژي خارجي ، يعني نور خورشيد ، به انرژي ذخيره اي موسوم به (ATP) است.
جذب انرژي خورشيدي
همه موجودات زنده انرژي خود را از نور خورشيد کسب مي کنند، اما فقط گياهان سبز مي توانند نور خورشيد را مستقيما به کار گيرند و با کمک مواد اوليه ساده اي،مانند دي اکسيد کربن ، آب و آمونياک ترکيبات ياخته اي بوجود آورند. اين فرايند نور ساخت ناميده مي شود. قسمت اعظم موجودات ديگر بايد محصولات حاصل ار نور ساخت را به صورت غذا مورد استفاده قرار دهند، يعني گياهان استفاده کنند، يا موجوداتي را بخورند که خود با گياهان تغذيه مي شوند.
دلايل واکنشهاي شيميايي ترکيبات غذايي
واکنش هاي شيميايي مربوط به ترکيبات غذايي ، شامل پروتئينها ، قندها ، چربيها ، به دو منظور صورت مي گيرد، يعني اينکه مواد پيچيده را به ترکيبات ساده تر تبديل مي کند و ضمن اين عمل انرژي مورد نياز براي انجام فعاليتهاي موجودات زنده را فراهم مي آورند. موجودات زنده نيز با جذب يا ذخيره انرژي ، مواد پيچيده تري توليد مي کنند. فرايند اضمحلال مواد را کاتابوليسم و فرايند ساخت آنها را آنابوليسم مي گويند. مجموعه اين دو فرايند را متابوليسم مي گويند.
نقش موجودات زنده در فرايند توليد انرژي
موجودات زنده نه مي توانند انرژي را مصرف کنند نه مي توانند آن را به وجود آورند، فقط قادرند انرژي را از حالتي به حالت ديگر تبديل کنند. انرژي قابل استفاده ، به صورت گرما به طبيعت باز گرداننده مي شود. آزمايش‌هاي مربوط به گرما نمي تواند در سيستم هاي زيستي)هيدروژيکي) کار انرژي را انجام دهد، زيرا همه قسمتهاي ياخته اساسا دما و فشار يکنواختي دارند.
نقش آدنوزين تري فسفات در تبديل انرژي
آدنوزين فسفات که ترکيب شيميايي خواصي است، در تمام موجودات زنده براي تبديل انرژي به کار مي رود. اين ترکيب ، تنها در حالت قابل انرژي در ياخته است. هر ياخته اي را از هر نوع که باشد، مي‌توان همچون يک لامپ برق دانست. انرژي لازم براي روشن کردن اين لامپ مي تواند از نفت يا زغال سنگ ، يا هسته اتم ، يا آبشار تامين شود، اما اين انرژي چه به حالت گرمايي ، هسته‌اي يا جنبشي باشد، ناگزير بايد به انرژي الکتريکي تبديل شود.

به همين صورت ، آدنوزين تري فسفات نيز شبکه تامين انرژي شيميايي تشکيل مي دهد و با اتنقال انرژيش به مولکولهاي ديگر ، گروه انتهايي فسفات خود ( Psub>1 ) را از دست داده و به آدنوزين دي فسفات ( ADP ) تبديل شده است؛يا اينکه با از دست دادن دو گروه فسفات ( PP1 ) ، به آدنوزين مونو فسفات ( AMP ) تغيير مي يابد، که اين فراورده ها نيز مجدا مي توانند با کسب فسفات به ( ATP ) تبديل شوند.
واکنشهاي تاريکي فتوسنتز
واکنشهايي که باعث احياي دي‌اکسيد کربن به کربوهيدرات مي‌شوند موجب مصرف نيکوتين آميد آدنين دي نوکلئوتيد فسفات و آدنوزين تري فسفات مي‌گردند. اين واکنشها به واکنشهاي تاريکي فتوسنتز معروف هستند زيرا مستقيما به نور نياز ندارند. مکانيزم انجام اين واکنشها در گروههاي مختلف گياهي متفاوت است و ميزان بازده حاصل هم متفاوت خواهد بود.

مهندس مهدی آقابابایی

ابوسامی


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و پنجم آذر 1389 ] [ 23:22 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

 

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

گل در اندیشه گه چون عشوه کند در کارش

مهزیار

دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند

خواجه آنست که باشد غم خدمتکارش

جای آن است که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خزف می شکند بازارش

بلبل از فیض گل آموخت ور نه نبود

این همه قول و غزل تعبیه در منقارش

ای که در کوچه معشوقه ما می گذری

بر حذر باش که سر می شکند دیوارش

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست

هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل

جانب عشق عزیز است فرو مگذارش

صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه

به دو جام دگر آشفته شود دستارش

مهزیار کوچولو

دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود

نازپرورد وصال است مجو آزارش

تقدیم به دوست گرامیم نجم بگعان

ابوسامی

[ پنجشنبه بیست و پنجم آذر 1389 ] [ 15:15 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

 

رديف

نام سم

نوع سم

مورد مصرف

محل مصرف

1

راگبي

نماتد کش

پسته چای

شمال کرمان سمنان

2

دانيتول

كنه كش

درختان میوه سردسیری

استانهای غرب و شمال غرب کشور

3

بستا

علفكش

درختان میوه سردسیری

استانهای غرب و شمال غرب کشور

4

رونيت

"

چغندر

مناطق چغندر کاری

5

سونالان

"

پنبه سویا  کلزا

مناطق شمالي كشور

6

گالانت سوپر

"

چغندر  پیاز

اغلب مناطق کشت

7

توفوردی

"

غلات

اغلب مناطق کشت

8

نابواس

"

پیازچغندر

مناطق چغندر کاری ساير

9

رورال تي اس

قارچكش

ضد عفونی بذر حبوبات

اکثر مناطق کشور

10

سومي ايت

"

ضد عفوني بذر غلات

اغلب مناطق گندمکاری كشور

11

ترفلان

علفكش

سویا کلزا آفتابگردان

اغلب مناطق کشت

12

كاربندازيم

قاردكش

ضد عفوني بذر

اغلب مناطق كشور

13

آدميرال

حشره كش

پنبه توتون

اكثر مناطق پنبه خیز

14

آوانت

"

كرم پنبه

اكثر مناطق پنبه خیز

15

پريمور

"

شته درختان میوه

شمال كشور

16

دارتون

"

كرم درخت ميوه(پسته)

كرمان

17

گاز متيل برومايد

"

ضد عفونی انبار

اغلب مناطق كشور

18

لاروین

"

كرم سيب زمینی سویا پسته

اغلب مناطق كشور

19

کاربوکسین تیرام

قارچكش

ضد عفوني بذر

اغلب مناطق كشور

20

لاسو

علفكش

ذرت

اغلب منا طق کشور

21

بازگران

"

حبوبات

مناطق لوبيا كاري

22

سنکور

"

نيشكر سویا

خوزستان سایر مناطق

23

بوتاکلر

"

برنج

مناطق شمالي كشور

24

آترازین

"

نيشكر

خوزستان

25

گزاپاکس

"

نيشكر

خوزستان

26

فوکوس

"

پیاز کلزا

اغلب مناطق کشت

27

وین

قارچكش

برنج

 

28

بتانال

علفكش

چغندر

مناطق چغندر کاری

29

پیرامین

"

چغندر

مناطق چغندر کاری

30

آپلاود

حشره كش

پنبه

گلستان خراسان یزد

31

واپام

سم تدخینی

توتون

گلستان

32

کالکسین

قارچکش

چغندر

مناطق چغندر کاری

33

کاراتان

"

گیاهان زینتی

اغلب مناطق کشور

34

فولیکور

"

غلات

مناطق شمالي كشور

35

فلینت

"

مو سیب

آذربایجان قزوین زنجان

36

راکسیل

"

غلات

مناطق شمالي كشور

37

دودین

"

درختان میوه سردسیری

اغلب مناطق کشور

38

تیلت

"

غلات برنج نیشکر

اغلب مناطق کشور

39

توپاز

"

مو

آذربایجان قزوین زنجان

40

تریفمین

"

برنج

مناطق شمالي كشور

41

بیم

"

برنج

مناطق شمالي كشور

42

اوپوس

"

 

 

43

بایتان

"

غلات

مناطق گندمکاری

44

استروبی

"

 

 

45

آلتو

"

غلات

ضد عفونی بذر

46

ساترن

علفكش

برنج

مناطق شمالي كشور

47

گلتیکس

"

چغندر

مناطق چغندر کاری

48

گرانستار

"

غلات

مناطق گندمکاری

49

لونترال

"

غلات

مناطق گندمکاری

50

فوزیلید سوپر

"

چغندر

مناطق چغندر کاری

51

ستوف

"

برنج

مناطق شمالي كشور

52

سان رایس

"

برنج

مناطق شمالي كشور

53

سافاری

"

چغندر

مناطق چغندر کاری

54

تارگاسوپر

"

چغندر

مناطق چغندر کاری

55

تاپیک

"

غلات

مناطق گندمکاری

56

پوماسوپر

"

غلات

مناطق گندمکاری

57

پرسوئیت

"

چغندر

مناطق چغندر کاری

58

برومسید

"

غلات

مناطق گندمکاری

59

بتانال

"

چغندر

مناطق چغندر کاری

60

ایلوکسان

"

غلات

مناطق گندمکاری

62

پندی متالین

"

مو عدس

زنجان قزوین سایر مناطق

63

آرادیکان

"

نیشکر توتون ذرت

خوزستان سایر مناطق

65

گالانت

"

چغندر کلزا

مناطق چغندرکاری

66

فسفر دوزنگ

موش كش

همه محصولات

اغلب مناطق کشت

 
 

به ترتیب از راست به چب مهندس سید کریم الهایی و سید چاسب فاضلی و مهندس عباس هاشمی

با تشکر از جناب آقای رضا محبوبی که تهیه و تنظیم این قسمت را عهده داشتن

 

[ پنجشنبه بیست و پنجم آذر 1389 ] [ 11:6 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

عايشة ليك
فقط به خاطر تو زنده ام

عمری ایه لو مش وياك
زندگی ام بدون تو چه ارزشی دارد
ايوه عايشة عشان بهواك
بله فقط به خاطر این زنده ام که عاشق تو باشم
كل حلم لقيتو معاك بيك
تمام آرزوهای زندگیم را با تو یافتم در تو یافتم
الحياة يا حبيبي حياة
زندگی ای عشق من زندگی
و الي قبلك مش فكراه
اصلا به روزهایی که قبل ازبا توبودن داشتم فکرنمی کنم
و الي بعدك مش عيزاه
و بعد از تو هیچ چیزی از زندگی نمی خواهم
عايزه اعيش عمري بيك
می خواهم که تمام عمرم را در تو زندگی کنم
و انسي خوفي و انسي ضعفي بين ايديك
و تمام ترس و دلهره ها و ناتوانی ام را در بین دستانت فراموش کنم

 

قويني بيك
با وجودت به من نیرو ببخش
قوي قلبي عشان يعيش
به قلبم نیرو ببخش تا بتواند زندگی کند
عمري بعدك ما يساويش
بعد از تو زندگی ام هیچ ارزشی ندارد
من زمان انا بستناك
من سالهاست که انتظار تو را می کشم

 

قويني بيك
با وجودت به من نیرو ببخش
عايزه جوه عينيه داريك
می خواهم که تو را بین چشمانم قرار دهم
عايزه اعيش لك و اموت فيك
می خواهم که برای تو زندگی کنم و برای تو بمیرم
عمري ايه لو مش وياك
زندگی ام بدون تو هیچ معنایی ندارد

 

كل يوم عشتو قبلك عمر و راح
تمام عمری که قبل از با تو بودن داشتم به سرعت سپری شد
جوه حضنك انا برتاح
من در آغوش تو احساس آرامش می کنم
و الي عدى خلاص نسياء
و تمام گذشته را فراموش می کنم
ايه احلى من الي معاك عايشاه
هیچ چیز در دنیا زیباترازبا تو زندگی کردن نیست
و الي و انا جمبك حساه
و تمام احساسی را که من در کنار تو حس می کنم
كنت قبلك مش عارفاه
هیچ وقت قبلا در زندگی احساس نکرده بودم

خوانند:سمیره سعید


کلمه ها

 

عشان : به خاطر این
مش فکراه : فکر نمی کنم
عایزه : می خواهم
بین ایدیک : بین دستانت
مایساویش : هیچ ارزشی ندارد
بستناک : منتظر توام
اموت : بمیرم
برتاح : احساس آرامش میکنم
جمبک : در کنار تو

[ سه شنبه بیست و سوم آذر 1389 ] [ 0:50 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

ابوسامی 

(Large cabbage butterfly)

Pieris brassicae

(Lepedoptera: Pieridae)لارو هاي اين روز پرك از گياهان مختلف چليپا ئيان مانند كلم و كلم گل و شلغم و ترب و تربچه و كلم قمري تغذيه نموده و فقط رگبرگها را باقي مي گذارند.

زيست شناسي:

زمستان را به صورت شفيره به سر مي برد و در اوايل بهار حشرات كامل ظاهر و پس از جفت گيري شروع به تخم ريزي كرده و در هر نوبت يك دسته تخم 20 الي 30 عددي روي گياهان تيره كلم قرار مي دهد. مجموع تخمها ممکن است تا 200 عدد هم برسد . تخمها پس از 5 تا 8 روز باز شده و لاروهای کوچک برای مدتی به طور دسته جمعی زندگی کرده و از قسمتهای لطیف برگها تغذیه می کنند . لاروها به تدریج که بزرگتر میشوندزندگی دسته جمعی را ترک کرده و پخش می شوند . لاروهای درشت ضمن تغذیه از برگهای کلم فقط رگبرگهای بزرگتر را بجا می گذارند . لارو دارای سه سن لاروی و دوره لاروی حدود دو هفته طول می کشد . وقتی لارو کامل شد برای شفیره شدن خود را به اشیا مجاور اعم از چوب و غیره محکم کرده و بوسیله جند تار ابریشم به اشیا مزبور وصل و سپس تبدیل به شفیره می شود . دوره شفیرگی حدود یک تا دو هفته طول می کشد . در سال 2 تا 4 نسل دارد.

کنترل:

1- دشمنان طبیعی

*

زنبور پارا زیتو ئید لارو

Apanteles glomeratus (Hymenoptera : Braconidae)*

زنبور پارا زیتوئید تخم

Trichogramma brassicae(Hymenoptera: Trichogrammatidae)

2- مبارزه شیمیایی:

در صورت لزوم مبارزه شیمیایی از کارباریل (سوین) به نسبت 3 کیلوگرم یا تری کلروفن 1.5 کیلوگرم در هکتاربا دیدن اولین لاروهای افت استفاده می شود

[ سه شنبه بیست و سوم آذر 1389 ] [ 0:20 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

شب پره زمستانی

Agrotis segetum
شب پره زمستانی، کرم طوقه بر
Winter Moth, Cutworms


مقدمه:
   شب پره زمستانی که در تمام مناطق ایران شیوع دارد علاوه بر چغندرقند به ریشه و طوقه عده ای دیگراز گیاهان زراعی از قبیل: پنبه, خیار, کدو, سیب زمینی, یونجه, آفتابگردان, ذرت, کنجد, سوزا, بادمجان, گوجه فرنگی, هویج و گندم حمله می کند و در ابتدای رویش گیاهان مذکور که جوان هستند صدمه زیادی می زند.


شکل شناسی :
 حشره کامل شب پره بزرگی است که رنگ بالهای رویی آن متغیر است و از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره متمایل به سیاه دیده می شود.مهمترین علامت مشخصه شب پره ها وجود سه لکه روی هریک از بالهای رویی میباشد که ترتیب قرارگرفتن آنها از قاعده بال عبارت است از:یک لکه کشیده که تقریبا بشکل مثلث یا منقار پرندگان است سپس یک لکه گرد تقریبا در وسط بال و یک لکه لوبیایی در نزدیکی راس بال قرار گرفته است. اطراف لکه های گردو لوبیایی را خط سیاهی احاطه کرده که کاملا آنها را مشخص میکند بالهای زیری پروانه روشن است .عرض پروانه ها با بالهای باز در حدود  27-30وطول آنها 14-22 میلیمتر است. شکل تخمها نیمکره ای و قاعده آنها مسطح است.
در طول پشت بدن لارو یک نوار باریک روشنی وجود دارد که گاهی جریان خون اززیرآن نمایان است. پشت سینه اول یک لکه قهوه ای یا سیاه رنگ پهن وجود دارد در سایر حلقه های بدن لارو خالهای سیاه زگیل مانندی دیده می شود که روی هریک از آنها یک مو وجود دارد. شفیره ها درون گهواره های بیضی شکلی که بوسیله لارو از خاک ساخته میشود در زیر خاک قرار دارند. در انتهای بدن شفیره تعدادی خار وجود دارد دو عدد آنها بزرگ و بشکل قلاب بوده و کاملا نمایان هستند و بقیه کوچکتر بوده و با چشم مشخص نیستند.


طرز خسارت:
لارو شب پره زمستانی از قاعده دمبرگها و گردن (طوقه) ریشه چغندر و سایر گیاهان تغذیه می کند و در نتیجه یک حفره  نسبتا بزرگی در طوقه گیاه بوجود می آید که باعث قطع ریشه از ساقه و خشکیدن گیاه جوان می گردد. خسارت لاروهای شب پره زمستانی در مزارع  چغندر کرپه و جوان فوق العاده زیاد و با اهمیت است و چنانجه تراکم آفت در بعضی از مزارع کرپه زیادباشد منجر به نابودی زراعت ودوباره کاری می گردد.خسارت آن گاهی باعث از بین رفتن کامل مزرعه گوجه فرنگی در مرحله نشاء می شود.


زیست شناسی:
شب پره زمستانی معمولا زمستان را به صورت لارو بالغ در عمق 15-10 سانتیمتری خاک می گذراند.در بهار پس از گرم شدن هوا لاروهای بالغ از عمق زمین به طرف سطح خاک(حدود 6-5 سانتیمتری) بالا می آیند و برای خود لانه ای از خاک به شکل گهواره تهیه می کنند و در داخل آن تبدیل به شفیره می گردند. پس از مدتی که در حدود 15 تا 20 روز طول می کشد از درون شفیره ها شب پره ها بیرون می آیند. موقع خروج شب پره های زمستانی در بهار بستگی به درجه حرارت و رطوبت دارد بنابراین تعیین موقع دقیق آن مشکل است.
حشره کامل تخمهایش را به طور تک تک و یا دسته های چند تایی(از 1تا8 عدد) در پشت برگ های چغندر و یا علفهای هرزی مانند پیچک, سلمه و پنیرک قرار می دهد. تخمها در شرایط مساعد 4 تا 5 روز بعد باز می شوند و لاروهای جوان خارج می گردند و در ابتدا از برگهای جوان تغذیه می کنند و پس از عوض کردن پوست که مدت زیادی طول نمی کشد  وارد سن دوم می شوند و از این مرحله به بعد پای بوته های چغندرمی روند . لاروها روز را در زیر خاک پای بوته ها  درحالت استراحت و یا مشغول تغذیه از گردن ریشه (طوقه) هستند و از اوایل غروب به بعد بیرون می آیند وبه تغذیه   شدید خود از انتهای دمبرگها و طوقه ادامه می دهند.
 دوران لاروی در شرایط مساعد حدود یک ماه به طول می انجامد و دراین مدت پنج مرتبه پوست عوض می کنند تا به مرحله تکامل برسند و پس از آن در داخل خاک   تبدیل به شفیره می گردند. اولین نسل آفت که از نیمه اول اردیبهشت ماه شروع می گردد برای مزارع چغندر بسیار خطرناک و صدمه آن شدید است و همچنین نسل سوم آن در مزارع چغندربذری در شهریور ماه خسارت فوق العاده ای به محصول وارد می کند.این آفت بسته به شرایط محیطی 4-3 نسل در سال دلرد که خسارت نسل بهاره آن از همه مهمتر است.


مبارزه:
تشخیص موقع مبارزه با شب پره در مزارع چغندر بسیار آسان است زیرا در اثر تغذیه لارو از گردن ریشه بوته ها پلاسیده می گردند و صبح زود این علامت به خوبی نمایان است . چنانچه خاک این بوته ها کمی عقب زده شود لاروهای شب پره زمستانی در نزدیکی طوقه گیاه و یا کمی دورتر به حالت مارپیچ مشاهده می گردند. بعلاوه طوقه بوته های خسارت دیده سیاه شده و حفره ای در آنها دیده می شود. بنابراین از اوایل اردیبهشت ماه که موقع بروز افت می باشد باید مزارع را همه روزه بازدید کرد.


از عواملی که به مبارزه شیمیایی کمک می کنند :
شخم عمیق بعد از برداشت محصول برای از بین بردن لاروها
وجین علفهای هرز مزرعه چغندر و نابود کردن آنها در بهار
کولتیواتور زدن زراعت
دادن یخ آب زمستانه
نحوه مبارزه شیمیایی:
برای مبارزه شیمیای از طعمه پاشی استفاده می گردد.
طعمه شامل:
لیندین 25% (به صورت امولسیون یا پودر) 600تا 1000گرم
سبوس گندم (یا کنجاله تخم پنبه)           100 کیلوگرم
آب                                             50 لیتر
طرز تهیه طعمه بدین ترتیب است که ابتدا سم را در آب کاملا حل کرده و به تدریج روی سبوس می ریزند و با پارو خوب مخلوط می کنند. طعمه نباید خیلی خشک باشد که در موقع پاشیدن باد آنرا ببرد و همبنطور نباید رطوبت آن زیاد باشد که بهم چسبیده و به صورت خمیر در آید.مقدار طعمه مسموم در هکتار بسته به نوع زراعت که خطی یا کرتی باشد فرق می کند و معمولا حدود80 کیلوگرم است . موقع پخش طعمه هنگام عصر و غروب آفتاب است که لارو ها از زیر خاک بیرون می آیند و در صورت لزوم باید طعمه پاشی را 4 تا 5 روز بعد تکرار کنند.

 

سید چاسب فاضلی

ابو سامی

 

[ دوشنبه بیست و دوم آذر 1389 ] [ 23:53 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]

 

Calliptamus italicus

خانواده : Acrididae

زير خانواده ی : Catantopinae

 

مشخصات ظاهری :

حشره ی نر به طول mm 25 – 16 و حشره ی ماده به طول  mm  35-20 است.

به رنگ زرد تا قهوه ای ، گاهی قهوه ای تيره با لکه های خاکستری يا قهوه ای می باشد.

مهمترين مشخصه ی اين حشره وجود 3 خط طولی برجسته در روی پيش گرده يکی در وسط و 2 عدد در طرفين ، می باشد .

همچنين پيش گرده  دارای  3  شيار عرضی است که خطوط برجسته ی طولی را قطع می کند.

بالهای جلويی با لکه های ريز قهوه ای و نامنظم می باشد . ران پاهای عقبی بسيار قوی در سطح داخلی به رنگ قرمز با 3 لکه ی تيره رنگ ، همچنين ساق پاهای عقبی به رنگ قرمز روشن است .

کپسول تخم به شکل استوانه ای و راست بوده و کمی خميدگی دارد.

طول کپسوول تخم mm 35 می باشد.

پوره ها ابتدا به رنگ قهوه ای مايل به خاکستری بوده ولی در سنين آخر پورگی شبيه حشرات کامل می باشند.

 

گياهان ميزبان و نحوه ی خسارت :

به گياهان جنس Artemisia ( درمنه ) و salvia ( مريم گلی ) که عمدتا درر حاشيه ی مزارع و کنار جاده ها وجود دارند . همچنين به اغلب گياهان مرتعی حمله می کند.

در صورت افزايش جمعيت و طغيان آنها به محصولات زراعی به خصوص غلات ، گياهان صيفی و صنعتی حمله می کنند و با تغذيه از اندامهای هوايی باعث خسارت می گردند.

 

زيست شناسی :

زمستانگذرانی به صورت تخم در داخل کپسول تخم می باشد .

وجود رطوبت کافی در مجاورت تخم ها ضروری است .

حشره ی ماده تخم های خود را به صورت دسته جمعی در يک منطقه ی مشخص قرار می دهد.

هر حشره ی ماده حدود 4 تا 6 کپسول تخم می گذارد   در هر کپسول تخم 25 تا 30 عدد تخم وجود دارد.

دارای 5 سن پورگی می باشد که جمعا 5 تا6 ماه طول می کشد .

ملخ ايتاليايی به نام ملخ بومی نيز معروف است و يک نسل در سال دارد.

    

 سید چاسب فاضلی

برگرفته از جزه آفات گیاهان زراعی

جهاد دانشگاهی واحد کاشمر

 

[ دوشنبه بیست و دوم آذر 1389 ] [ 16:48 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]


- در بین عوامل موثر بر مرغوبیت تاثیر منطقه کشت بیشترین و کود ازته هم پس از آن تاثیر بر روی مرغوبیت قند دارد.

عوامل کشت 37% کود ازته 20% رقم و به زراعی 16% بارندگی و اقلیم11%

- در اواخر تابستان هوا رو به خشکی می رود و مقدار برگها کاهش یافته اند و تنفس کم می شود و غده در حال رسیدگی تکنولوژی می باشد دادن کود ازته زیاد باعث رشد برگها شده و از درصد قند می کاهد آبیاری زیاد نیز باعث جذب بیشتر می گردد، پس در این شرایط آبیاری کمتر و ندادن کود ازته توصیه می شود.

- در شرایط کشت زمستانه (خوزستان) درصد قند کمتر می باشد.- متوسط برداشت 27-24 تن در هکتاری باشد.

- قند ابتدا در برگها بصورت قند ساده است سپس به غده رفته در آنجا تبدیل به ساکارز شده و ذخیره می گردد البته به صورت ساکارز هم در برگ ساخته می شود ولی کمتر است.

- با افزایش ازت محصول قند ابتدا کمی افزایش و سپس کاهش می یابد ولی درصد قند از همان ابتدا کاهش می یابد و محصول غده افزایش می یابد.

- رسیدگی فیزیولوژیکی چغندرقند، 2 سال پس از کاشت است ولی رسیدگی تکنولوژیکی هنگامیست که قند افزایش املاح کاهش یافته باشند.

- اگر چغندر قند یخ زده برداشت شود و سریعاً به کارخانه انتقال یابد می توان استفاده نمود ولی اگر یخ آن آب شود ، ساکارز به قندهای انورت تبدیل شده و می گندد.

- بهترین شرایط جهت چغندرقند بهاره وجود تابستان گرم جهت تامین حداکثر رشد و پائیز آفتابی با درجه حرارت شبانه نزدیک به صفر

- هوای سرد پس از کشت در بهار میتوان رشد چغندر قند را تا حد زیادی کاهش دهد.

- افزایش طول روز باعث افزایش وزن ریشه ها و مقدار ساکارز تولیدی تا 2 برابر خواهد شد ولی روی رشد قسمت های هوایی تاثیر چندانی ندارد.

- چغندر قند احتیاج به نور با شدت زیاد دارد.

- طوقه همان هیپوکوتیل و گردن اپی کوتیل می باشد.

- در برش عرضی چغندر دوایر تیره و روشن متحدالمرکزی مشاهده می شوند لایه تاریک دسته جات آوندی و دوایر روشن سلولهای حاوی قند هستند در چغندرقند 12-8 دایره و در چغندر علوفه ای 5-3 عدد وجود دارد.

- درصد ماده خشک ریشه با افزایش سن افزایش می یابد.

- در نتیجه عملیات به نوادی درصد قند واریته های چغندر قند را به 16 تا 20 درصد رسانده اند.

- به ازاء هر کیلوگرم مواد ناخالص که در شیره چغندر قند باشد 5/1 کیلوگرم قند در ملاس تلف می شود.

- کلیه ترکیبات ازته را که نمیتوان از عصاره جدا نمود ازت مضره نامیده می شوند . مثل بعضی اسیدهای آمینه (بتائین-تیروزین- آسپاراوین) ولی پروتئین ها و آمیدها موقع استخراج به آسانی جدا می شوند.

- برگها بصورت دایره ای قرار داشته که مسن ترین آنها در خارج قراردارد. با خشک شدن و ریزش هر برگ، برگ جدیدی جایگزین می شود. چون تشکیل برگهای جدید به قیمت تلف شدن قند تمام می شود باید از تلفات برگ جلوگیری نمود .

- ساقه گل دهنده از مرکز طوقه بیرون می آید و دارای برگهای کوچک و باریکی می باشد.

- چغندر قند دگرکشن است.

- جهت کشت زمستانه (خوزستان) و جلوگیری از گلدهی میتوان تاریخ کشت را کمی عقب تر برد.

- چغندرقند معمولاً دیپلونید است. باکلشی سین آنرا تتراپلوئید نموده و با یک دیپلوئید تلاقی داده و تریپلوئید بوجود آورده اند. بذور تجاری معمولاً مخلوطی از ارقام دیپلوئید – تتراپلوئید و تریپلوئید هستند که مقدار تریپلوئید بیشتر است.

- باید حداقل 4 سال فاصله بین کشت چغندر با گیاهان دیگر حساس به نماتد وجود داشته باشد.

- در مناطق آلوده به نماتد بهترین گیاه قبل از چغندر قند یونجه می باشد.

- در بعضی آزمایشات از ازت دمبرگ جهت تعیین نیاز گیاه به کود ازته استفاده می شود. 1000ppm> نباید بشود.

- از ازت دمبرگ جهت بهترین زمان برداشت هم می توان استفاده کرد هرگاه کمترین مقدار باشد برداشت مناسب است.

- مصرف زیاد فسفر از تاثیر سوء ازت زیاد نمی کاهد و ممکن است درصد ساکارز ریشه را کاهش دهد.

- پتاس کافی جذب ازت زیاد را محدود می کند ولی پتاس زیاد باعث افزایش خاکستر شیره چغندر شده و نامطلوب است.- جهت افزایش تراکم کم کردن فاصله بین ردیفها اثر بهتری از کم کردن فاصله روی ردیفها دارد. 100000 -80000

- چغندر قند 3/2 نیاز رطوبتی خود را از لایه فوقانی خاک تامین می کند .

- آبیاری بارانی منجر به غلظت کمتر قند و کاهش کیفیت چغندر قند می گردد.

- به ازاء هر تن غده 4/3 تن تفاله تولید می شود که ارزش غذایی آن 3/2 ارزش غذایی سیلوی ذرت است.

- به ازاء هر تن چغندر 9تا 4 کیلوگرم ملاس تولید میشود.

- راندمان فتوسنتزی گونه های اهلی بیشتر از اجداد وحشی نیست بلکه برگهای عمودی تر گونه های اهلی بروی هم سایه نمی اندازد.

- از کل شکر تولیدی در جهان 60% از نیشکر و 40% ازچغندرقند استحصال میشود.

- کاشف قند در چغندرقند مارگراف و بنیانگذار صنعت قند شاگردش آخارد بود.

- ماده خشک برگ و طوقه:27% غده:70% و ریشه ها 3% میباشد.

- هرچه شرایط محیطی، جوی، تغذیه ای و... به نفع برگ حرکت کند، تولید قند کمتر میشود.

- بهترین نسبت غده به برگ 1 به 08/0 می باشد.

- قسمت نوک چغندر دارای 4% قند بوده و غالباً شکسته شده و جزو تلفات محسوب میشود.

- بیشترین میزان قند در مرکز غده میباشد.

- پایین ترین محل اتصال برگ به غده، طوقه نامیده میشود.

- از قسمت مرکز، بیشترین کاهش را به طرف طوقه و کمترین کاهش را به طرفین داریم.

88% غده ذخیره ای قابل انتقال به کارخانه است.(12% باقیمانده:4 % نوک و 8% افت سبزینه ای بالا)

- پس حداقل مقداری که میشود به کارخانه برد 92=4+8 8 درصد میباشد.

- عواملی که ریشه چغندر را منشعب میکند:

1) کم عمقی خاک زراعی 2) فشردگی خاک 3) پخش کود حیوانی و کود سبز و شخم عمیق 4) بوته نشاء شده 5) پاره شدن ریشه اصلی در هنگام تنک کردن 6)آلودگی مزارع به نماتد و سایر آفات

- منشعب شدن غده در اوایل یک مساله ژنتیکی بود ولی حالا یک مساله زراعی است.

- کود حیوانی را به چغندر قند که نیاز به شخم عمیق دارد نمیدهیم.

- بهترینph برای چغندرقند 2/7 است در ph بالاتر کمبود عنصر بر و در ph پایین تر مساله غیر قابل حل بودن فسفر را داریم.

- در زمینهای سبک و هموسی تا ph=5/5 در صورتیکه اسیدی بودن خاک منشاء آلی داشته باشد، مناسب است.

- بر با رطوبت نسبت دارد. در ph بالا بر تثبیت میشود ولی با آبیاری مقدار بر قابل جذب را افزایش میدهیم. در خوزستان چون کشت پاییزه است و آبیاری هم میکنیم(بر خلاف مناطق با کشت بهاره که آبیاری نمیکنند) مشکل کمبود بر نداریم.

- کمبود بر باعث سیاه شدن برگها و طوقه و شکسته شدن برگهای قدیمی میگردد.

- چغندر در خاکی که فعالیت بیوتکنولوژی مناسب داشته باشد، رشد خوب دارد ولی اگر فعالیت بیوتکنولوژی زیاد شود، ازت قابل کنترل نیست و کیفیت پایین می آید.

- بذور چغندر قند پلی جرم (چند جوانه ای):4-2 جوانه دارد، تک جوانه ای:1) ژنتیکی : 1-1 با روپوش 2-1 بدون روپوش

2) مکانیکی:

1-2 با روپوش 2-2 بدون روپوش

- مواد روپوش: رس- پودر سنگ- حشره کش- قارچ کش- احتمالاٌ هورمون رشد.

- بذور جوانه اگر روپوش نداشته باشند، ژنتیکی نسبت به مکانیکی قدرت جوانه زدن بهتری دارد.

[ یکشنبه چهاردهم آذر 1389 ] [ 19:8 ] [ مهندس سید چـاسب فاضلی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ღ♥♥ღ♥ღشاد ترين مردم لزوماً بهترين چيزها را ندارند؛
بلكه از هر چه سر راهشان قرار ميگيرد بهترين استفاده را مي كنند.
ღ♥♥ღ♥ღ
fazeli3362@gmai.com
chasebfazeli@chmail.ir
fazeli3362@yahoo.com
http://www.irexpert.ir/?310898
ღ♥ღابــو ســامــــیღ♥ღ
امکانات وب
تماس با ما